ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gesticulation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesticulation-, *gesticulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gesticulation(n) การแสดงท่าทาง, See also: การออกท่าออกทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ, Syn. gesture, motion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative, gesticulatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gesticulation(n) การโบกไม้โบกมือ,การแสดงท่าทาง,การออกท่าทาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gesticulation (n) ʤˈɛstˌɪkjulˈɛɪʃən (jh e1 s t i2 k y u l ei1 sh @ n)
gesticulations (n) ʤˈɛstˌɪkjulˈɛɪʃənz (jh e1 s t i2 k y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身振り(P);身ぶり;身振(io)[みぶり, miburi] (n) gesture; gesticulation; motion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gesticulation
      n 1: a deliberate and vigorous gesture or motion

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top