ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gesticulate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesticulate-, *gesticulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gesticulate(vt) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate(vi) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize

English-Thai: Nontri Dictionary
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญาณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบกไม้โบกมือ(v) gesticulate, See also: wave the hand, Syn. โบกมือ, Example: ตำรวจจราจรโบกไม้โบกมือให้ผู้ขับขี่ทราบว่า เขาผู้นั้นได้ขับรถผิดกฎจราจร, Thai Definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
บุ้ยใบ้(v) gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai Definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
ออกท่า(v) gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่าออกทาง, Example: เขาออกท่าร่ายรำอย่างไม่อายใคร, Thai Definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ
ออกท่าออกทาง(v) gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่า, Example: เธอเล่าพร้อมกับออกท่าออกทางไปด้วย, Thai Definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกท่า[økthā] (v) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose  FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[økthā-økthāng] (v) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose
แสดงอากัปกิริยา[sadaēng ākapkiriyā] (v, exp) EN: gesticulate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gesticulate (v) ʤˈɛstˈɪkjulɛɪt (jh e1 s t i1 k y u l ei t)
gesticulated (v) ʤˈɛstˈɪkjulɛɪtɪd (jh e1 s t i1 k y u l ei t i d)
gesticulates (v) ʤˈɛstˈɪkjulɛɪts (jh e1 s t i1 k y u l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yé, ㄧㄝˊ, ] gesticulate; play antics, #146,729 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gesticulate
      v 1: show, express or direct through movement; "He gestured his
           desire to leave" [syn: {gesticulate}, {gesture}, {motion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top