ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gern

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gern-, *gern*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fingernailn. เล็บ
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บ[lep] (n) EN: fingernail ; nail ; toenail  FR: ongle [m]
เล็บมือ[lepmeū] (n, exp) EN: fingernail
แต่งเล็บ[taeng lep] (v, exp) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure
ไว้เล็บ[wai lep] (v, exp) EN: have long nails ; keep one's fingernail long

CMU English Pronouncing Dictionary
GERNER G ER1 N ER0
GERNERT G ER1 N ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
gern(adj, adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., Syn. aufbewahren
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern
versteigern(vt) |versteigerte, hat versteigert| ประมูลขายของ, ขายของโดยการประมูล, See also: A. ersteigern

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gernegroß {m}whippersnapper [Add to Longdo]
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best. [Add to Longdo]
gernfain [Add to Longdo]
gern {adv}gladly [Add to Longdo]
gerne naschento have a sweet tooth [Add to Longdo]
Gern geschehen!; Bitte sehr.You're welcome! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
ツバクロザメ[tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P) [Add to Longdo]
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen [Add to Longdo]
小爪[こづめ, kodume] (n) half-moon (of a fingernail) [Add to Longdo]
乗り気(P);乗気(P)[のりき, noriki] (adj-na,n) interest; eagerness; (P) [Add to Longdo]
深爪[ふかづめ, fukadume] (n,vs) cut a fingernail to the quick [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
好く[すく, suku] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
好む[このむ, konomu] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
愛読[あいどく, aidoku] gern_lesen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top