ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geomorphology

JH IY2 AH0 M AO2 R F AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geomorphology-, *geomorphology*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geomorphologyn. วิชาที่เกี่ยวกับลักษณะการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของธรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Geomorphologyธรณีสันฐานวิทยา [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOMORPHOLOGY JH IY2 AH0 M AO2 R F AA1 L AH0 JH IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
地形学[ちけいがく, chikeigaku] (n) topography; geomorphology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geomorphology
   n 1: the branch of geology that studies the characteristics and
      configuration and evolution of rocks and land forms [syn:
      {morphology}, {geomorphology}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top