ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generousness-, *generousness*, generousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generousness(n) ความมีน้ำใจ, See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอื้อเฟื้อ(n) generousness, Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: หัวหน้ามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องทุกคน, Thai Definition: ความเผื่อแผ่ เช่น มีน้ำใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม
ความใจกว้าง(n) broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเอื้อเฟื้อ[khwām eūafeūa] (n) EN: generousness  FR: hospitalité [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  generousness
      n 1: the trait of being willing to give your money or time [syn:
           {generosity}, {generousness}] [ant: {stinginess}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top