ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gendarmerie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gendarmerie-, *gendarmerie*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรวจภูธร[tamrūat phūthøn] (n, exp) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gendarmerie (n) ʒˈɒndˈaːməriː (zh o1 n d aa1 m @ r ii)
gendarmeries (n) ʒˈɒndˈaːmərɪz (zh o1 n d aa1 m @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gendarmerie {f}police [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gendarmerie
      n 1: French police force; a group of gendarmes or gendarmes
           collectively [syn: {gendarmerie}, {gendarmery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top