ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gemäß

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gemäß-, *gemäß*
Possible hiragana form: げん
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ
原価[げんか, genka] (vt) ราคาเดิม 、ราตาต้นทุน
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] ค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
原稿[げんこう, genkou] draft
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
現実感[げんじつかん, genjitsukan] (n) สัจจรส, รสแห่งความจริง, ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริง
減衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemäßheit {f}temperateness [Add to Longdo]
Gemäßigte {m,f}; Gemäßigtercentrist [Add to Longdo]
gemäßaccording [Add to Longdo]
gemäßpursuant [Add to Longdo]
gemäßigt {adv}moderatly [Add to Longdo]
gemäßigt {adj} | gemäßigte Klimazonetemperate | temperate climate zone [Add to Longdo]
gemäßigt {adv}temperately [Add to Longdo]
gemäßigt; angemessen; mäßig; maßvoll {adj}moderate [Add to Longdo]
gemäßigt {adv}moderately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
謹んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
暑中お見舞い申し上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season [Add to Longdo]
声を励ます[こえをはげます, koewohagemasu] (exp,v5s) to raise one's voice [Add to Longdo]
励まし[はげまし, hagemashi] (n,adj-no) (See 励み) encouragement (as an abstract concept); stimulation; (P) [Add to Longdo]
励ます[はげます, hagemasu] (v5s,vt) to encourage; to cheer; to raise (the voice); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top