ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelangweilt

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelangweilt-, *gelangweilt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelangweilt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelangweilt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, look, I told you it wasn't a very good story.Ich habe Sie damit bestimmt gelangweiltDon't Interrupt (1958)
We've never been bored.Wir haben uns nie gelangweiltBonjour Tristesse (1958)
I didn't find it interesting.- Ich habe mich gelangweiltIndiscreet (1958)
He's away, so I'm bored.Ich hab mich gelangweiltLes tricheurs (1958)
Were you bored?Hast du dich gelangweiltThe Lovers (1958)
You're lucky to be so bored at home.Du hast Glück, daheim so gelangweilt zu sein. The Lovers (1958)
Come on. Don't be so bored.Tun Sie nicht so gelangweiltAnatomy of a Murder (1959)
- He's a stinking rich American.- Steinreicher, gelangweilter Amerikaner. Face of the Frog (1959)
Please... You must be bored to tears by all this rigmarole about my family.Das Gerede über meine Familie hat Sie gelangweiltThe Hound of the Baskervilles (1959)
- Poor Hervé must have been bored!- Hat sich der arme Hervé gelangweiltCome Dance with Me! (1959)
Banished and bored.Verbannt und gelangweiltA Breath of Scandal (1960)
I have had enough, I will withdraw.Ich bin müde und gelangweilt. Ich will mich zur Ruhe setzen. The Devil's Eye (1960)
- Where are you from?Komm her, wir zeigen's dem gelangweilten Haufen mal. La Dolce Vita (1960)
- Our choosing has bored you?- Unsere Auswahl hat Euch gelangweiltSpartacus (1960)
I'm bored, you hear me, bored!Ich bin gelangweilt, hören Sie? GelangweiltMaster of the World (1961)
They scream for justice and, when you give it to them, they're suddenly bored, like an audience at a cheap burlesque.Sie schreien nach Gerechtigkeit und gibt man sie ihnen, sind sie plötzlich gelangweilt. Wie das Publikum im Burlesquetheater. The Mirror (1961)
They were all bored.Sie waren so gelangweiltLe combat dans l'île (1962)
Maybe it got bored.Vielleicht hat er sich gelangweiltHell Is for Heroes (1962)
She was mixing with the lower class, like a common bored bourgeois's wife.Sie mischte sich unters einfache Volk wie eine gewöhnliche gelangweilte Frau aus der Bourgeoisie. The Third Lover (1962)
I'm bored.Ich bin gelangweiltSuzanne's Career (1963)
A wandering husband, bored with his brunette wife, sneaks over to pay a little visit to the hot-looking blonde cookie next door.Ein unsteter Ehemann, gelangweilt von seiner brünetten Ehefrau, schleicht rüber, um die attraktive blonde Sexbombe nebenan zu besuchen. Good Neighbor Sam (1964)
- Were you bored?- Hast du dich nicht gelangweiltThe Soft Skin (1964)
I used to dream about the country, and when I went I was bored.Früher habe ich vom Land geträumt, aber als ich da war, hat es mich gelangweiltLife Upside Down (1964)
You can't be bored because, everything is possible.Man kann nicht gelangweilt sein, weil alles möglich ist. Life Upside Down (1964)
There were ugly clowns, dressed like princes, whose purpose was to make fun of themselves to amuse people living outside reality, who were constrained by etiquette, who plotted and lied, who were bound by the confessional and by remorse,Dazu ein paar monströse Narren als Prinzen verkleidet. Die nur die Aufgabe hatten, über sich selbst zu lachen. Und damit ihre gelangweilte Umgebung zu unterhalten. Pierrot le Fou (1965)
- Yes, I got bored, so I came back.- Ja, ich habe mich gelangweiltPierrot le Fou (1965)
I'm bored.Ich bin gelangweiltThe Creatures (1966)
Well, when I'm bored, I drive fast.Wenn ich gelangweilt bin, rase ich. Harper (1966)
Hope you weren't bored.Hast du dich gelangweiltRichest Astronaut in the World (1966)
Prison staff has got to be bored and indifferent with years of prison duty with no trouble.Das Personal ist gelangweilt und gleichgültig nach Jahren Wachdienst ohne jeden Ärger. Old Man Out: Part 1 (1966)
From the first day I set foot in this palace, I've been bored.Ab dem ersten Tag, als ich den Fuß in diesem Palast haben, war ich gelangweiltThe Oldest Profession (1967)
I'm so bored.Ich bin so gelangweiltThe Oldest Profession (1967)
A boy who's bored, out looking for something.- Ja, einen jungen Burschen, der gelangweilt ist, auf etwas wartet. The Sorcerers (1967)
You're looking very bored, young man.Sie sehen sehr gelangweilt aus, junger Mann. The Sorcerers (1967)
I'm glad she wasn't bored.Ich bin froh, dass sie sich nicht gelangweilt hat. A Taste of Blood (1967)
He is much like Pan, and Pan always bored me.Er ist wie Pan und Pan hat mich immer gelangweiltWho Mourns for Adonais? (1967)
You weren't too bored last night?Haben Sie sich gestern Abend nicht zu sehr gelangweiltLes Biches (1968)
I was bored alone.- Ich habe mich gelangweilt, so allein. Les Biches (1968)
Alone in that empty house.Ich habe mich gelangweilt, in deinem leeren Haus. Les Biches (1968)
The last time I spoke to you Daniel it was there ten days.Ich wusste nicht, dass es so wird. Ich war wahnsinnig gelangweiltThe Girl on a Motorcycle (1968)
You bored me to tears with all your stories about your old deals your old girls, your golf scores, your bloody war your bloody duty, wife and kids.Du hast mich zu Tode gelangweilt mit Geschichten über Geschäfte... deine Mädchen, Golf-Stände, deinen blöden Krieg... deine blöde Pflicht, Frau und Kinder. The Swimmer (1968)
You bored me to tears.Du hast mich gelangweiltThe Swimmer (1968)
- Andro is bored.- Andro ist gelangweiltTop Sensation (1969)
I'm sure Igor would be very bored.Igor wäre bestimmt sehr gelangweiltCactus Flower (1969)
You just don't know what to do.Sie sind gelangweiltLes femmes (1969)
Once you managed to subjugate Hélène, you got bored with her, right?Hélène hat Sie nach dem Sieg gelangweiltLes femmes (1969)
I was bored with that guy and his emotional problems.Der Typ hat mich mit Geldgeschichten gelangweiltThe Swimming Pool (1969)
None of this interests me. The 50 conformist parts of me are bored, and my 50 revolutionary parts are suspended.Meine konformistische Hälfte ist gelangweilt, meine revolutionäre Hälfte unentschlossen. Porcile (1969)
- Friday. I was hoping it was Sunday.Da habe ich mich sonst immer gelangweiltMississippi Mermaid (1969)
Clearly, you have not bored Captain Corba or you would not be in Cellblock 10.- Das ist nett. Aber Corba haben Sie sicher nicht gelangweilt. Sonst wären Sie nicht in Zellenblock 10. Death Squad (1970)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langweilen | langweilend | gelangweilt | langweilteto bore | boring | bored | bored [Add to Longdo]
(zu Tode) gelangweiltbored (to death; to tears) [Add to Longdo]
Ich habe mich ganz schön gelangweilt.I was bored stiff. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top