ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gehen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gehen-, *gehen*
Possible hiragana form: げへん
German-Thai: Longdo Dictionary
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
gehen, um etw.(vi) |ging, ist gegangen| เกี่ยวข้องกับ, เกี่ยวเนื่องกับ, พัวพันกับ เช่น Es geht um Geld. มันเป็นเรื่องของเงิน, See also: sich um etw., Syn. handeln
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
an die Arbet gehenเริ่มทำงาน เช่น Nach dem Mittagessen hat er keine Lust, wieder an die Arbeit zu gehen.
gut ausgehen(phrase) ให้ผลออกมาดี
zur Arbeit gehen(phrase) ไปทำงาน ตัวอย่างการใช้ Wie gehst du zur Arbeit, mit dem Bus? = คุณไปทำงานโดยรถโดยสารประจำทางรึเปล่า (zur Arbeit = zu der Arbeit )

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehen {n}going [Add to Longdo]
gehen; nicht bettlägerig sein | gehend | gegangen | geht | gingto ambulate | ambulating | ambulated | ambulates | ambulated [Add to Longdo]
gehen | gehend | gegangen | er/sie geht | ich/er/sie ging | er/sie ist/war gegangen | ich/er/sie gängeto go {went; gone} | going | gone | he/she goes | I/he/she went | he/she has/had gone | I/he/she would go [Add to Longdo]
gehen; laufen; spazieren gehen; spazierengehen [alt] | gehend; laufend; spazierend | gegangen; gelaufen; spaziert | ein Stück spazieren gehen | sehr weit gehento walk | walking | walked | to go for a walk | to walk a very long way [Add to Longdo]
gehen; aufgehen (Teig)to prove (dough) [Add to Longdo]
gehen lassen (Teig)to prove (dough) [Add to Longdo]
gehen lassen; gehenlassen [alt]to leave alone [Add to Longdo]
gehen; laufen | es ging ihr gut | das Geschäft lief gutto fare | she fared well | the business fared well [Add to Longdo]
Gehen Sie geradeaus.Keep straight on. [Add to Longdo]
Gehen Sie nach links!Turn to (the) left! [Add to Longdo]
Gehen Sie sparsam damit um!Use it sparingly! [Add to Longdo]
Gehen wir auf Nummer Sicher.Let's play it safe. [Add to Longdo]
Gehen wir bummeln!Let's go places! [Add to Longdo]
Gehen wir einmal davon aus, dass...Let us assume that... [Add to Longdo]
Gehen wir nach London!Let's go to London! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下篇;下編[げへん, gehen] (n) last volume [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
参る[まいる, mairu] gehen, kommen, besuchen, einen_Tempel_besuchen, einen_Schrein_besuchen [Add to Longdo]
[おう, ou] GEHEN [Add to Longdo]
赴く[おもむく, omomuku] gehen_nach, sich_begeben, werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top