ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gear

G IH1 R   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gear-, *gear*
English-Thai: Longdo Dictionary
gear(n) ล้อเครื่องบิน
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gear[N] เฟือง, See also: เกียร์, Syn. cog, cogwheel
gear[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, kit, equipment
gear[VT] เข้าเกียร์, See also: เปลี่ยนเกียร์, ใส่เกียร์
gear[VT] ปรับ, See also: ดัดแปลง
gear to[PHRV] เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
gear up[PHRV] เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
gear up[PHRV] เตรียม (บางสิ่งเช่น เครื่องจักร) ให้พร้อมสำหรับ
gear up[PHRV] พร้อมสำหรับ, See also: เตรียมพร้อม
gearbox[N] กระปุกใส่เกียร์ของเครื่องยนต์
gearing[N] ระบบเฟืองเกียร์ของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
gear wheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
gearing(เกีย'ริง) n. กระปุกเฟืองเกียร์,เครื่องเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์
gearshift(-ซิฟทฺ) n. คันเกียร์., Syn. gear lift
gearwheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
change-gears n.เกียร์รถยนต์
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว
ungear(อัน'เกียร์') vt. ถอดออก,หลุดออก,ขาดออก,ขาดช่วง
worm gearn. เฟืองและเกลียวตัวหนอน,เฟืองตัวหนอน, Syn. worm-gear

English-Thai: Nontri Dictionary
gear(n) เกียร์รถ,เครื่องเทียมม้า,เครื่องมือ,เฟือง,เสื้อเกราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gearเกียร์, เฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear lubricantน้ำมันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear pump; gear-type pumpเครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear ratioอัตราทดเกียร์, อัตราทดเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear trainขบวนเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear-type pump; gear pumpเครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearboxกระปุกเกียร์ [มีความหมายเหมือนกับ transmission ๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
geared speedความเร็วรถทางทฤษฎี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearshiftชุดคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gearเฟือง, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gear, Reductionเกียร์ลดความเร็ว [การแพทย์]
Gearingเฟือง [TU Subject Heading]
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gear up.หยิบของ The Penelope Papers (2011)
Clutch in, move gear, pedal down, clutch out, now all together.คลัทช์ในเกียร์ย้ายเหยียบลง คลัทช์ออกมาตอนนี้ทั้งหมดเข้า ด้วยกัน How I Won the War (1967)
(all) Clutch in, move gear, pedal down, clutch out.คลัทช์ในการย้ายเกียร์ เหยียบลง, คลัชออก How I Won the War (1967)
Gear in. Accelerator down.เร่งลง รองเท้าที่ดีที่สุด How I Won the War (1967)
Sorry, the gears look all alike.ขออภัยเกียร์มีลักษณะ เหมือนกัน How I Won the War (1967)
That's where the gear's kept.นั่นคือสิ่งที่เกียร์เก็บไว้ เข้ามา Yellow Submarine (1968)
- Nice bit of gear, that.เฮ้บิตที่ดีของเกียร์ที่ Yellow Submarine (1968)
Yeah, that's real fine, expensive gear you've brought out here, Mr. Hooper.เอาของเล่นเเพงๆ มาด้วยเหรอ คุณฮูเปอร์ Jaws (1975)
Get your gear together... 'cause we leave when the sun comes up.ไปเก็บข้าวของของนายซะ พอพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปกันเลย Phantasm (1979)
I'm putting the landing gear down.ผมกำลังจะปล่อยเกียร์ลงพื้น Airplane! (1980)
Tell them the gear is down and we're ready to land.บอกพวกเขาว่าปล่อยเกียร์ลงแล้ว และเราก็พร้อมจะลงพื้นแล้ว Airplane! (1980)
The gear is down, and we're ready to land.ปล่อยเกียร์ลงแล้ว และเราพร้อมที่จะลงแล้ว Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gearBe sure to bring rain gear.
gearGear an engine to the front wheels.
gearA small gear is missing here.
gearAn aircraft's landing gear.
gearBritain was not geared up for war then.
gearWant of wit is worse than want of gear.
gearMost public places are simply not geared to people with disabilities.
gearThe cog-wheels are in gear.
gearWe had to gear our lives to the new circumstances.
gearInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
gearThe country was gearing up for war.
gearWhen I speak to a Westerner, I have to shift mental gears, so to speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียร์[N] gear, Syn. เกีย, Example: เขาเปลี่ยนเกียร์รถให้ต่ำลงเมื่อถึงสะพานที่ทอดข้ามคลองสายแคบๆ, Count unit: ชุด, Thai definition: ส่วนหนึ่งของรถยนต์ เรือยนต์ เป็นต้น ต่อจากคลัตช์ ทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนการทดรอบระหว่างเครื่องยนต์กับล้อ, Notes: (อังกฤษ)
ล้อฟันเฟือง[N] gearwheel, Syn. เฟือง, ฟันเฟือง, Count unit: ตัว
กงจักร[N] gear wheel, See also: toothed wheel, disk-shape weapon, Example: เทพเจ้าบางองค์ถือสายฟ้า บางองค์ถือกงจักร บางองค์ถือหอก ไม่มีเทพยดาองค์ใดถือความเมตตาอยู่ในมือขวา และความยุติธรรมอยู่ในมือซ้าย, Thai definition: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   
คันเกียร์[n. exp.] (khan kīa) EN: gear changer   FR: changement de vitesse [m]
เกียร์[n.] (kīa) EN: gear   FR: vitesse [f] ; rapport [m]
กระปุกเกียร์[n. exp.] (krapuk kīa) EN: gear box ; transmission   FR: boîte de vitesse [f] ; b
ล้อฟันเฟือง[n. exp.] (lø fanfeūang) EN: gear wheel   
หมวกแก๊ป[n.] (mūak kaep) EN: cap ; headgear   FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]
เปลี่ยนเกียร์[v. exp.] (plīen kīa) EN: shift gears ; change gears   FR: changer de vitesse
เปลี่ยนเป็นเกียร์ฅ่ำ[xp] (plīen pen kia tam) EN: change to a lower gear   FR: descendre de vitesse ; enclencher la vitesse inférieure
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wāng) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear   

CMU English Pronouncing Dictionary
GEAR    G IH1 R
GEARY    G IH1 R IY0
GEARS    G IH1 R Z
GEAREY    G IH1 R IY0
GEARED    G IH1 R D
GEARIN    G IH1 R IH0 N
GEARAN    G IH1 R AH0 N
GEAR'S    G IH1 R Z
GEARBOX    G IH1 R B AA2 K S
GEARING    G IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gear    (v) gˈɪəʳr (g i@1 r)
gears    (v) gˈɪəʳz (g i@1 z)
geared    (v) gˈɪəʳd (g i@1 d)
gearbox    (n) gˈɪəʳbɒks (g i@1 b o k s)
gearing    (v) gˈɪəʳrɪŋ (g i@1 r i ng)
Gearheart    (n) gˈɪəʳhaːt (g i@1 h aa t)
gear-case    (n) gˈɪəʳ-kɛɪs (g i@1 - k ei s)
gearboxes    (n) gˈɪəʳbɒksɪz (g i@1 b o k s i z)
gearshift    (n) gˈɪəʳʃɪft (g i@1 sh i f t)
gear-cases    (n) gˈɪəʳ-kɛɪsɪz (g i@1 - k ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] gear; brake; sluice; lock (on waterway); electric switch or circuit breaker, #9,492 [Add to Longdo]
变速箱[biàn sù xiāng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] gearbox, #16,851 [Add to Longdo]
排档[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, / ] gear (of car etc), #50,543 [Add to Longdo]
排挡[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, / ] gear, #50,601 [Add to Longdo]
刨齿[bào chǐ, ㄅㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] gear-shaping [Add to Longdo]
排挡速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] gear; gear speed [Add to Longdo]
排档速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] gear; gear speed [Add to Longdo]
换挡杆[huàn dǎng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˇ ㄍㄢˇ, / ] gear lever [Add to Longdo]
换档杆[huàn dàng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] gear lever [Add to Longdo]
挡位[dǎng wèi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] gear level (i.e. first gear, high gear etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangschaltung {f}gear change; gear shift [Am.] [Add to Longdo]
Getriebemotor {m}gear motor [Add to Longdo]
Getriebepumpe {f}gear pump [Add to Longdo]
Getriebewelle {f}gear shaft [Add to Longdo]
Lastwechsel {m}gear hammer [Add to Longdo]
Radwelle {f}gear wheel shaft [Add to Longdo]
Räderkasten {m} | Räderkästen {pl}gear box | gear boxes [Add to Longdo]
Schalthebel {m}gear lever [Add to Longdo]
Schaltung {f} [auto]gear change [Add to Longdo]
Übersetzungsverhältnis {n}gear ratio [Add to Longdo]
Untersetzung {f} | Untersetzungen {pl}gear reduction | gear reductions [Add to Longdo]
Zahnradpumpe {f}gear pump [Add to Longdo]
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim [Add to Longdo]
Zahnkranzritzel {n}gear rim pinion [Add to Longdo]
Zahnkupplung {f} [techn.]gear coupling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
インボリュート歯車[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear [Add to Longdo]
ウォームギア[, uo-mugia] (n) worm gear [Add to Longdo]
ウォーム歯車[ウォームはぐるま, uo-mu haguruma] (n) worm gear [Add to Longdo]
ウオームギア[, uo-mugia] (n) worm gear [Add to Longdo]
ギア(P);ギヤ;ギイア[, gia (P); giya ; giia] (n) gear; (P) [Add to Longdo]
ギアシフト[, giashifuto] (n) gearshift [Add to Longdo]
ギアチェンジ[, giachienji] (n) gear change [Add to Longdo]
ギアボックス[, giabokkusu] (n) gearbox; gear box [Add to Longdo]
クラウンギア;クラウンギヤ[, kuraungia ; kuraungiya] (n) crown gear [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gear
   n 1: a toothed wheel that engages another toothed mechanism in
      order to change the speed or direction of transmitted
      motion [syn: {gear}, {gear wheel}, {geared wheel},
      {cogwheel}]
   2: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by
     which force is transmitted or motion or torque is changed;
     "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn:
     {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}]
   3: a mechanism for transmitting motion for some specific purpose
     (as the steering gear of a vehicle) [syn: {gear}, {gear
     mechanism}]
   4: equipment consisting of miscellaneous articles needed for a
     particular operation or sport etc. [syn: {gear},
     {paraphernalia}, {appurtenance}]
   v 1: set the level or character of; "She pitched her speech to
      the teenagers in the audience" [syn: {gear}, {pitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top