ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaudy

G AO1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaudy-, *gaudy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaudy(adj) ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม), See also: หรูหรา, Syn. garish, flashy, Ant. tasteful, muted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy, flashy, garish

English-Thai: Nontri Dictionary
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaudyHe slipped the gaudy shirt on.
gaudyStick to jackets that aren't too gaudy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[chutchāt] (adj) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy

CMU English Pronouncing Dictionary
GAUDY G AO1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaudy (n) gˈɔːdiː (g oo1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花不棱登[huā bù léng dēng, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄥˊ ㄉㄥ, / ] gaudy; repulsively colored [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
farbenprächtig; knallig; sehr bunt; auffällig bunt {adj} | farbenprächtiger; knalliger | am farbenprächtigsten; am knalligstengaudy | gaudier | gaudiest [Add to Longdo]
Harlekinbartvogel {m} [ornith.]Gaudy Barbet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
けばけば[kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish [Add to Longdo]
どぎつい[dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy [Add to Longdo]
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud [Add to Longdo]
煌びやか(P);綺羅びやか[きらびやか, kirabiyaka] (adj-na) gorgeous; gaudy; dazzling; gay; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaudy
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   2: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]
   n 1: (Britain) a celebratory reunion feast or entertainment held
      a college

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top