ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gastric ulcer

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gastric ulcer-, *gastric ulcer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gastric ulcer[N] แผลในกระเพาะอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gastric ulcern. แผลผนังกระเพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gastric ulcerแผลเปื่อยกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastric Ulcerแผลที่กระเพาะอาหาร, [การแพทย์]
Gastric Ulcer, Benignกระเพาะเป็นแผล [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟธาตุ[N] gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magengeschwür {n} [med.] | Magengeschwüre {pl}gastric ulcer | gastric ulcers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gastric ulcer
      n 1: a peptic ulcer of the stomach

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top