ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garnish

G AA1 R N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garnish-, *garnish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garnish(vt) ประดับ, See also: ประดับประดา, ตกแต่ง, Syn. embellish, trim, deck
garnish(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
garnish with(phrv) ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with(phrv) เขียนเสริม, See also: เขียนเติม, เติมแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ,ปรุง,ตกแต่ง,ประดิษฐ์ประดอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ดู attachment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishment(n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[kān āyat sap khājāng] (n, exp) EN: garnishment of wages
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[phū thūk āyat sap] (n, exp) EN: garnishee  FR: saisi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GARNISH G AA1 R N IH0 SH
GARNISHED G AA1 R N IH0 SH T
GARNISHES G AA1 R N IH0 SH AH0 Z
GARNISHMENT G AA1 R N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garnish (v) gˈaːnɪʃ (g aa1 n i sh)
garnished (v) gˈaːnɪʃt (g aa1 n i sh t)
garnishes (v) gˈaːnɪʃɪz (g aa1 n i sh i z)
garnishing (v) gˈaːnɪʃɪŋ (g aa1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーニッシュ[ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing [Add to Longdo]
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garnish
   n 1: something (such as parsley) added to a dish for flavor or
      decoration
   2: any decoration added as a trimming or adornment
   v 1: take a debtor's wages on legal orders, such as for child
      support; "His employer garnished his wages in order to pay
      his debt" [syn: {garnishee}, {garnish}]
   2: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
     [syn: {trim}, {garnish}, {dress}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top