ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaping

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaping-, *gaping*, gap
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gapingช่องเปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapingShe was gaping at their quarrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาบๆ(adv) gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
เว่อ(adj) gaping, See also: wide, large, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: เทือกดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นสีเขียว ในตอนนี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมคือดินแดงเว่อกับบ้านอีกหลายหลัง, Thai Definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
เบอะ(adj) gaping, See also: severe, Example: บนศีรษะของเขามีแผลเบอะที่ดูเหมือนถูกของแข็งตีลงอย่างแรง, Thai Definition: ที่เป็นแผลเหวอะหวะเข้าไป
หวะ(adj) open, See also: gaping, Syn. เหวอะหวะ, Example: ขาของเขามีแผลหวะ เพราะถูกฉลามกัด, Thai Definition: ที่เป็นแผลลึก, ที่เปิดกว้าง
เหวอะ(adj) gaping, See also: large and deep, Syn. เหวอะหวะ, Example: เขาเป็นแผลเหวอะที่ขา, Thai Definition: กว้างใหญ่ลึก (ใช้กับแผล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อ[boē] (adj) EN: gaping  FR: béant ; profond
แผลเหวอะหวะ[phlaē woewa] (n, exp) EN: gaping wound
โหว่[wō] (adj) EN: hollow ; perforated ; gaping  FR: grand ouvert ; troué
หวอ[wø] (adj) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing
เหวอะหวะ[woewa] (adj) EN: large and deep ; gaping  FR: profond ; béant

CMU English Pronouncing Dictionary
GAPING G EY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaping (v) gˈɛɪpɪŋ (g ei1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ぽっかり[pokkari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) lightly; (2) gaping wide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaping
   adj 1: with the mouth wide open as in wonder or awe; "the gaping
       audience"; "we stood there agape with wonder"; "with
       mouth agape" [syn: {agape(p)}, {gaping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top