ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ganz

G AE1 N Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ganz-, *ganz*
CMU English Pronouncing Dictionary
GANZ G AE1 N Z
GANZEL G AE1 N Z AH0 L
GANZER G AE1 N Z ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赣州[Gàn zhōu, ㄍㄢˋ ㄓㄡ, / ] Ganzhou prefecture level city in Jiangxi, #24,748 [Add to Longdo]
赣州市[Gàn zhōu shì, ㄍㄢˋ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Ganzhou prefecture level city in Jiangxi, #42,444 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
ganz(adv, adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ, Syn. völlig
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
ganzen(adj) See also: ganz

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ganzzahl {f} | Ganzzahlen {pl}จำนวนเต็ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzaufnahme {f}full length portrait [Add to Longdo]
Ganze {n}whole; entirety [Add to Longdo]
Ganzfeldexperiment {n}ganzfeld experiment [Add to Longdo]
Ganzheit {f} | in seiner Ganzheit; als Ganzeswholeness | as a whole [Add to Longdo]
Ganzheit {f}unbrokenness [Add to Longdo]
Ganzheitsmedizin {f}holistic medicine [Add to Longdo]
Ganztagsarbeit {f}full-time work [Add to Longdo]
Ganztagsbeschäftigung {f}full-time job [Add to Longdo]
Ganztagsstelle {f}full-time job [Add to Longdo]
Ganzton {m} [mus.]whole-tone [Add to Longdo]
Ganzzahl {f} | Ganzzahlen {pl}integer | integers [Add to Longdo]
ganzjährig {adj}all-season [Add to Longdo]
ganzjähriger Wasserlaufperennial stream [Add to Longdo]
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken [Add to Longdo]
ganz aufgeregt seinto be in a dither; to be all of a dither [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガンザ[o-ganza] (n) organza [Add to Longdo]
丸剤[がんざい, ganzai] (n,adj-no) pill [Add to Longdo]
眼前[がんぜん, ganzen] (n) before one's eyes [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
贋造紙幣[がんぞうしへい, ganzoushihei] (n) counterfeit paper money [Add to Longdo]
雁爪[がんづめ;がんずめ, gandume ; ganzume] (n) Japanese rake [Add to Longdo]
頑是[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong [Add to Longdo]
頑是無い;頑是ない[がんぜない, ganzenai] (adj-i) innocent; helpless [Add to Longdo]
頑然[がんぜん, ganzen] (adv-to,adj-t) (arch) resolute [Add to Longdo]
元三[がんざん, ganzan] (n-adv,n-t) New Year's period (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
全く[まったく, mattaku] ganz, vollstaendig [Add to Longdo]
澄み切る[すみきる, sumikiru] ganz_klar_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top