ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangrene

G AE1 N G R IY0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangrene-, *gangrene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangrene(n) เนื้อร้าย, See also: เนื้อตาย, Syn. necrosis, decay, infection
gangrene(vi) กลายเป็นเนื้อร้าย, Syn. corrupt, putrefy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangrenen. เนื้อตายเน่า. vt.,vi. เป็นเนื้อตายเน่า,กลายเป็นเนื้อตายเน่า., See also: gangrenous adj., Syn. mortification

English-Thai: Nontri Dictionary
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangreneเนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, dryเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, moist; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, wet; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Gangrene, Dryแกงกรีน, [การแพทย์]
Gangrene, Moistแกงกรีนชนิดเปียกชื้น [การแพทย์]
Gangrene, Wetแกงกรีนชนิดเปียกชื้น, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sergeant gangrene is eating my leg away not my eyes.นี่จ่า แผลมันทำลาย ขาฉันนะ... ...ไม่ใช่ตา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Might have got gangrene from that.ฉันจะต้องออกกับผู้รับใช้ของ เรา How I Won the War (1967)
I'm getting a little worried. Gangrene might be setting in.ฉันกำลังเริ่มจะเป็นห่วงแล้ว เนื้อร้ายอาจลามขึ้นมา The Cave (2005)
You know, according to Wikipedia, you've got 48 hours before gangrene sets in.รู้ไหม ตามที่วิกิพีเดียบอก คุณมีเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนที่เนื้อจะเน่า Unknown Subject (2012)
I mean, gangrene and sepsis had already set in.ผมหมายถึง อาการเนื้อตาย และติดเชื้อเกิดขึ้นไปแล้ว God Complex (2012)
There's no gangrene on the transplanted leg, which means the surgery's fresh.ไม่มีเนื้อตายในขาข้างที่เปลี่ยน นั่นแปลว่าการผ่าตัดเพิ่งเกิดขึ้น God Complex (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อร้าย[neūarai] (n, exp) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene  FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGRENE G AE1 N G R IY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangrene (v) gˈæŋgriːn (g a1 ng g r ii n)
gangrened (v) gˈæŋgriːnd (g a1 ng g r ii n d)
gangrenes (v) gˈæŋgriːnz (g a1 ng g r ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, ] gangrene, #30,886 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wundbrand {m}; Brand {m} [med.] | Wundbrände {pl}gangrene | gangrenes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene [Add to Longdo]
壊疽[えそ, eso] (n,adj-no) gangrene [Add to Longdo]
脱疽[だっそ, dasso] (n,adj-no) gangrene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gangrene
   n 1: necrotic tissue; a mortified or gangrenous part or mass
      [syn: {gangrene}, {sphacelus}, {slough}]
   2: the localized death of living cells (as from infection or the
     interruption of blood supply) [syn: {necrosis},
     {mortification}, {gangrene}, {sphacelus}]
   v 1: undergo necrosis; "the tissue around the wound necrosed"
      [syn: {necrose}, {gangrene}, {mortify}, {sphacelate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top