ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamboge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamboge-, *gamboge*
Possible hiragana form: がんぼげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamboge(n) รงซึ่งใช้ย้อมวัตถุให้เป็นสีเหลือง / ใช้ทำยาระบาย, Syn. yellow pigment, orpiment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambogeรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gambogeอนุภาครง [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gamboge (n) gˈæmbˈuːʒ (g a1 m b uu1 zh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンボージ[ganbo-ji] (n) gamboge [Add to Longdo]
ガンボージの木[ガンボージのき, ganbo-ji noki] (n) (obsc) gamboge tree [Add to Longdo]
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
藤黄[とうおう, touou] (n) gamboge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamboge
   n 1: a gum resin used as a yellow pigment and a purgative
   2: a strong yellow color [syn: {gamboge}, {lemon}, {lemon
     yellow}, {maize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top