ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

galore

G AH0 L AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galore-, *galore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galore(adv) มากมาย, See also: เยอะแยะ, Syn. abundant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galoreHe has books galore.

CMU English Pronouncing Dictionary
GALORE G AH0 L AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galore (a) gˈəlˈɔːr (g @1 l oo1 r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galore
   adj 1: in great numbers; "daffodils galore"
   2: existing in abundance; "abounding confidence"; "whiskey
     galore" [syn: {abounding}, {galore(ip)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top