ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallantry

G AE1 L AH0 N T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallantry-, *gallantry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallantry(n) ความกล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness

English-Thai: Nontri Dictionary
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLANTRY G AE1 L AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallantry (n) gˈæləntriː (g a1 l @ n t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]
競い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry [Add to Longdo]
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism [Add to Longdo]
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry [Add to Longdo]
勇み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry [Add to Longdo]
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallantry
   n 1: the qualities of a hero or heroine; exceptional or heroic
      courage when facing danger (especially in battle); "he
      showed great heroism in battle"; "he received a medal for
      valor" [syn: {heroism}, {gallantry}, {valor}, {valour},
      {valorousness}, {valiance}, {valiancy}]
   2: courtesy towards women [syn: {chivalry}, {gallantry},
     {politesse}]
   3: polite attentiveness to women

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top