ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gall

G AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gall-, *gall*
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gall(n) ความกล้า, Syn. audacity, brass, arrogance
gall(n) ประสบการณ์ที่ขื่นขม, See also: สิ่งที่ขมขื่น, Syn. bitterness, rancor
gall(n) พฤติกรรมที่หยาบคาย, See also: ความไม่สุภาพ, Syn. impertinence, Ant. respect, politeness
gall(vt) ทำให้โกรธมาก, See also: ทำให้เคืองมาก, กวนโมโห
galley(n) ห้องครัวบนเรือ / เครื่องบิน, Syn. caboose
Gallic(adj) เกี่ยวกับฝรั่งเศส, Syn. French
gallon(n) หน่วยวัดปริมาตรของของเหลว (สัญลักษณ์ย่อ gal.), See also: แกลลอน, Syn. quart, pint, cup
gallop(vi) ควบม้า, See also: ควบ, วิ่งห้อ, ขี่ม้า, Syn. hasten, hurry, speed, Ant. creep, crawl
gallop(vt) ควบม้า, See also: ควบ, วิ่งห้อ, ขี่ม้า, Syn. hasten, hurry, speed
gallop(n) การควบม้า, See also: ท่าวิ่งควบของม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
gallanty show(กะแลน'ที) n. ละครเงาที่เป็นละครใบ้
galleon(แกล'ลีออน) n. เรือใบขนาดใหญ่แบบหนึ่ง
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
gallican(แกล'ละคัน) adj. ฝรั่งเศส
gallicism(แกล'ลิซิซซึม) n. ลีลาภาษาฝรั่งเศส,สำนวนภาษาฝรั่งเศส, Syn. gallicism
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
gallinaceous(แกลละเน'เชิส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไก่,เกี่ยวกับนกประเภทGalliformes (เช่น ไก่ฟ้า,ไก่.ไก่งวง), Syn. domestic fowls

English-Thai: Nontri Dictionary
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
galleon(n) เรือใบใหญ่
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ
galley(n) เรือแจวโบราณ
gallon(n) น้ำหนักเป็นแกลลอน
gallop(n) การควบม้า,การห้อม้า
gallop(vi) ควบม้า,วิ่งห้อ,ห้อม้า
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gall๑. น้ำดี [มีความหมายเหมือนกับ bile]๒. ลูกเบญกานี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gallปุ่มหูด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gallbladder; cholecyst; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galleriesที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ดู lobby ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
galleryหอศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galleryช่องทางน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gallery, pressที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gallstone; calculus, biliary; cholelithนิ่วน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Gallup Pollการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gallนิ่วในถุงน้ำดี [การแพทย์]
gall bladderถุงน้ำดี, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงอยู่ในตับ  ทำหน้าที่เก็บน้ำดี มีท่อลำเลียงน้ำดีไปยังลำไส้เล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gallamine Triethiodideกอลลามีนไตรเอธิโอไดด์ [การแพทย์]
Gallamine Triethiodide Injectionกอลลามีนไตรเอธิโอไดด์ในยาฉีด [การแพทย์]
Gallatesสารพวกแกลเลท [การแพทย์]
Gallbladderถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Gallbladderถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder Bedแอ่งถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder Channel of Footเส้นถุงน้ำดีของเท้า [การแพทย์]
Gallbladder diseasesโรคถุงน้ำดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Acute inflammation of the gall bladder... but he'll live.พระเจ้า ตับเขาโตยังกับลูกฟุตบอล มีการติดเชื้ออย่างแรงที่ถุงน้ำดี The Pianist (2002)
Or it could be, since the primary writing medium of the time was iron gall ink, the "pen" is... just a pen.หรืออาจจะเป็น, การเขียนของยุคกลางใช้เหล็กจิ้มหมึกเขียน, "ปากกา"... . National Treasure (2004)
That's more Mercurochrome, healing ointment and bear's gall bladderผมจะใส่ยาแดงกับดีหมี ให้เพิ่มแล้วกันนะครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
Where do you get the gall to even attempt something so monumentally idiotic?นายไปเอาปัญญามาจากไหน? ถึงกล้าแม้แต่จะลองทำอะไรที่งี่เง่าแบบนี้ Ratatouille (2007)
I Cannot Believe The Gall Of Regis And Kelly,ฉันไม่อยากเชื่อเรื่องแย่ๆที่ เรจิสกับเคลลี่ The Manhattan Project (2008)
Have the gall to charge Dr. Kevorkian tonight. Bring it on!...ถ้าแน่จริงคืนนี้คุณตั้งข้อหาหมอเควอร์เกี้ยนได้เลย You Don't Know Jack (2010)
- I had my gall bladder out a couple months ago. - Months?ผมตัดกระเพราะปัสสาวะออกเมื่อสองเดือนที่แล้ว หลายเดือนแล้วนี่? Blink (2010)
Only want enough the gall will do.เป็นนาวิกโยธินที่รู้ศิลปะการต่อสู้ถึง 12 อย่าง แล้วตอ Spellbound (2011)
In all my 36 years in this business, never has anyone had the gall to keep me waiting 40 minutes under the rain.ตลอด 36 ปีในวงการนี้ ไม่เคยมีใครปล่อยให้ผมรอกลางฝน ตั้ง 40 นาทีเลย The Best Offer (2013)
Conrad, your gall never ceases to repulse me.คอนราด,คุณเก่งเสมอในการจิกกัดฉัน Sacrifice (2013)
Who the fuck has the goddamn gall to call this house on a Tuesday night?ผู้มีเพศสัมพันธ์มีถุงน้ำดี ที่จะเรียกบ้านหลังนี้ในคืนวัน อังคาร? The Wolf of Wall Street (2013)
He's got to lose his gall bladder.เขาต้องตัดถุงน้ำดีออก The Greybar Hotel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gall400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
gallAll the soldiers were gallant.
gallBetter drop by his gallery if you have time.
gallFive gallons of regular, please.
gallFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
gallHe haunted the art galleries.
gallHis sarcasm galls me.
gallI'm going to have two pieces in her gallery.
gallImperial measurement: four quarts = 1 gallon.
gallI saw a horse galloping toward me.
gallI spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.
gallI would be honored to give you a showing in my gallery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึกหาญ(adj) brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai Definition: กล้าด้วยความคะนอง
ตะแลงแกง(n) gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ถุงน้ำดี(n) gall bladder, Syn. พระปิตตะ, Example: ผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่และมดลูกสูงกว่าผู้หญิงผอม, Thai Definition: อวัยวะที่เก็บน้ำดี อยู่ใต้ตับ
เจ้าชู้(adj) gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai Definition: ใฝ่ในการชู้สาว
การควบ(n) gallop, Example: การควบม้าอย่างเลินเล่ออาจตกม้าได้
แกลลอน(clas) gallon, See also: 4.54609 litres, Example: ทางฝ่ายเสบียงซื้อน้ำดื่มเตรียมไว้ 30 แกลลอน, Thai Definition: หน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษ 1 แกลลอน = 4.54609ลิตร (British Imperial gallon), หน่วยวัดปริมาตรของสหรัฐอเมริกา 1 แกลลอน = 3.785444 ลิตร (U.S. gallon), Notes: (อังกฤษ)
แกลเลียม(n) gallium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 31 สัญลักษณ์ Ga เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 29.78 ํ ซ. เดือดที่ 2100 ํ ซ. ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์ชนิดใช้วัดอุณหภูมิสูงๆ สารประกอบแกลเลียมอาร์เซไนด์ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุกึ่งตัวนำ, Notes: (อังกฤษ)
ควบ(v) gallop, See also: ride, Syn. ห้อ, ขี่, Example: เขาควบม้าทะยานหายไปในสายหมอก, Thai Definition: วิ่งเต็มที่จนดูเหมือนเท้าไม่ติดดิน (ใช้แก่ม้า)
ดี(n) gallbladder, Example: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร, Thai Definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี
ห้อ(v) gallop, See also: race, Syn. ตะบึง, ควบ, Example: เขาห้อม้าข้ามทุ่งนาไปอย่างเร็ว, Thai Definition: วิ่งเต็มเหยียด, วิ่งเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนประหาร[daēn prahān] (n, exp) EN: gallows
ดี[dī] (n) EN: gallbladder ; bile ; gall  FR: bile [f] ; fiel [m]
โดยชอบด้วยกฎหมาย[dōi chøp dūay kotmāi] (adv) EN: legally
โดยนิตินัย[dōi nitinai] (adv) EN: legally ; de jure ; by right
โดยถูกกฎหมาย[dōi thūk kotmāi] (adv) EN: legally
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ห้อ[hø] (v) EN: gallop (as a horse)  FR: galoper
หอศิลป์[hø sin] (n, exp) EN: art gallery  FR: galerie d'art [f]
เจ้าชู้[jaochū] (n) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood  FR: petit maître [m] ; galant [m]
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque

CMU English Pronouncing Dictionary
GALL G AO1 L
GALLO G AE1 L OW0
GALLS G AO1 L Z
GALLE G EY1 L
GALLE G AE2 L EY1
GALLI G AE1 L IY0
GALLA G AE1 L AH0
GALLAS G AE1 L AH0 Z
GALLEY G AE1 L IY0
GALLEN G AO1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gall (v) gˈɔːl (g oo1 l)
galls (v) gˈɔːlz (g oo1 l z)
Gallic (j) gˈælɪk (g a1 l i k)
Gallup (n) gˈæləp (g a1 l @ p)
galled (v) gˈɔːld (g oo1 l d)
galley (n) gˈæliː (g a1 l ii)
gallon (n) gˈælən (g a1 l @ n)
gallop (v) gˈæləp (g a1 l @ p)
gallant (j) gˈælənt (g a1 l @ n t)
gallant (n) gˈəlˈænt (g @1 l a1 n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆囊[dǎn náng, ㄉㄢˇ ㄋㄤˊ, / ] gall bladder, #13,248 [Add to Longdo]
胆汁[dǎn zhī, ㄉㄢˇ ㄓ, / ] gall; bile, #21,316 [Add to Longdo]
画廊[huà láng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄤˊ, / ] gallery, #21,853 [Add to Longdo]
加仑[jiā lún, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] gallon, #21,931 [Add to Longdo]
疾驰[jí chí, ㄐㄧˊ ㄔˊ, / ] gallop, #28,852 [Add to Longdo]
胆结石[dǎn jié shí, ㄉㄢˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] gall stone, #42,577 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] gallium Ga, metal, atomic number 31, #72,157 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] gallon; quart [Add to Longdo]
楼座[lóu zuò, ㄌㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] gallery seat (in theater) [Add to Longdo]
矫矫[jiǎo jiǎo, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] gallant; brave; pre-eminent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gallapfel {m} [bot.]oak apple; gall; gall nut [Add to Longdo]
Gallenblase {f}; Galle {f} [anat.]gall bladder; gall [Add to Longdo]
Galle {f}; Gallensekret {n}bile [Add to Longdo]
Gallen...bilious [Add to Longdo]
Gallert {n}jelly [Add to Longdo]
Gallone {f} (Hohlmaß: 4,54 l; amerikanisch 3,78 l) | Gallonen {pl}gallon | gallons [Add to Longdo]
gallertartigcolloidal [Add to Longdo]
gallertartig; gelatinös {adj}gelatinous [Add to Longdo]
gallertartig {adv}gelatinously [Add to Longdo]
galligliverish [Add to Longdo]
gallig; ätzendacrid [Add to Longdo]
Gallenkolik {f} [med.]bilious attack [Add to Longdo]
Gallenkrampf {m} [med.]biliary obstruction [Add to Longdo]
Gallenkrankheit {f} [med.]biliousness [Add to Longdo]
Gallenleiden {n} [med.]bilious complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
アートギャラリー[a-togyarari-] (n) art gallery [Add to Longdo]
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli) [Add to Longdo]
ガイヤルド[gaiyarudo] (n) galliard (fre [Add to Longdo]
ガリー;ガリ[gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ガリア戦記[ガリアせんき, garia senki] (n) History of the Gallic Wars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] GALLENBLASE, MUT [Add to Longdo]
胆石[たんせき, tanseki] Gallenstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gall
   n 1: an open sore on the back of a horse caused by ill-fitting
      or badly adjusted saddle [syn: {saddle sore}, {gall}]
   2: a skin sore caused by chafing
   3: abnormal swelling of plant tissue caused by insects or
     microorganisms or injury
   4: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
     {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]
   5: a digestive juice secreted by the liver and stored in the
     gallbladder; aids in the digestion of fats [syn: {bile},
     {gall}]
   6: the trait of being rude and impertinent; inclined to take
     liberties [syn: {crust}, {gall}, {impertinence}, {impudence},
     {insolence}, {cheekiness}, {freshness}]
   v 1: become or make sore by or as if by rubbing [syn: {chafe},
      {gall}, {fret}]
   2: irritate or vex; "It galls me that we lost the suit" [syn:
     {gall}, {irk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top