ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gain weight

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gain weight-, *gain weight*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gain weightI'll gain weight again?
gain weightI've suddenly started to gain weight.
gain weightShe began to gain weight.
gain weightSome people gain weight when they stop smoking.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้วนท้วน[uanthuan] (v) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund

Japanese-English: EDICT Dictionary
太る(P);肥る[ふとる, futoru] (v5r,vi) to grow fat (stout, plump); to become fat; to gain weight; (P) [Add to Longdo]
体重が増える[たいじゅうがふえる, taijuugafueru] (exp,v1) to gain weight [Add to Longdo]
肉付く;肉づく[にくづく, nikuduku] (v5k,vi) to put on flesh; to get fat; to gain weight [Add to Longdo]
肥える[こえる, koeru] (v1,vi) (1) to grow fat; to gain weight; to put on weight; (2) (of soil) to grow fertile; (3) (See 目が肥える) to be refined (palate); to be discerning (eye, ear); (4) to become rich; to become successful; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top