ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaiety

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaiety-, *gaiety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaiety(n) ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety, joy

English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaietyHealth and gaiety foster beauty.
gaietyHer charm is compounded by her gaiety and kindness.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaiety (n) gˈɛɪətiː (g ei1 @ t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, / ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay, #3,536 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gaiety
      n 1: a gay feeling [syn: {gaiety}, {merriment}]
      2: a festive merry feeling [syn: {gaiety}, {playfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top