ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fury

F Y UH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fury-, *fury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fury(n) ความโกรธจัด, See also: ความเดือดดาล, Syn. furiousness, rage, wrath

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage, ferocity, Ant. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the fury of my recitationsด้วยบทเพลงแห่งความโกรธแค้น The Nightmare Before Christmas (1993)
Will you stand alone before the fury of his armies?เจ้าจะยืนประจัญหน้า กับกองทัพของเขารึ The Scorpion King (2002)
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย The Day After Tomorrow (2004)
We will strike with a vengeance and a fury that this world has never witnessed.เราจะไปที่เกาะอัคคาทัซกัน X-Men: The Last Stand (2006)
Hell hath no fury like a woman scorned.เตรียมการโจมตีที่ 360องศา X-Men: The Last Stand (2006)
Whose fury could scorch this earth to oblivion...Whose fury could scorch this earth to oblivion... Apocalypto (2006)
Watch Murphy Bivens' fists of fury pummel your best friends.ชมหมัดแห่งความโกรธของเมอร์ฟี่ บิฟเวน ต่อยเพื่อนสนิทนาย Charlie Bartlett (2007)
Your balls have been tempered in the fury of hell's Dragon.ลูกของคุณได้รับอารมณ์ สยดสยองของ Dragon นรกของ Balls of Fury (2007)
I can come back, and I can bring the blue fury of the Metropolitan Police Service with me.ฉันจะกลับมาและฉันจะนำ ตำรวจมาพร้อมกับฉัน Hot Fuzz (2007)
Can we pretend she's anything other than a woman scorned like which fury hell hath no?เราจะหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไร นางเป็นผู้หญิงใจดี ไม่เจ้าอารมณ์ พ่นไฟนรกได้มั๊ย? ก็ไม่ได้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Spare meself, me ship, me crew but unleash your fury upon those who dare pretend themselves your masters or mine.ดูแล้วเรือและลูกเรือของข้าด้วย จะไม่ปลดปล่อยโทสะแก่พวกมัน/Nที่บังอาจทำตัวเป็นเจ้านายท่าน หรือข้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Prepare to face the fury of my vengeance.เตรียมรับมือไว้เลย ความแค้นของข้า Alvin and the Chipmunks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furyFrom the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.
furyHe was bursting with fury.
furyMusic gives sound to fury, shape to joy.
furyThe fury of the storm frightened the children.
furyThe fury went out of her speeches.
furyThe storm raged in all its fury.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[khwām krōt] (n) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury  FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[khwām mōhō] (n) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx)  FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]
โมโห[mōhō] (v) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury  FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
เทพธิดา[thēpthidā] (n) EN: goddess ; angel ; female deity ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse  FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
โทสะ[thōsa] (n) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury  FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURY F Y UH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fury (n) fjˈuəʳriː (f y u@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furie {f} | Furien {pl}fury | furies [Add to Longdo]
Wut {f}; Zorn {m}; Raserei {f} | vor lauter Wutfury | for fury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリューゲル[furyu-geru] (n) wing (ger [Add to Longdo]
フリューゲルホルン;フリューゲルホーン[furyu-geruhorun ; furyu-geruho-n] (n) flugelhorn (ger [Add to Longdo]
フリュートアベック[furyu-toabekku] (n) flute a bec; recorder [Add to Longdo]
フルート(P);フリュート[furu-to (P); furyu-to] (n) flute; (P) [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
吸収不良症候群[きゅうしゅうふりょうしょうこうぐん, kyuushuufuryoushoukougun] (n) malabsorption syndrome [Add to Longdo]
究極の浮力コントロール・ダイブ;究極の浮力コントロールダイブ[きゅうきょくのふりょくコントロール・ダイブ(究極の浮力コントロール・ダイブ);きゅうきょくのふりょくコントロールダイブ(究極の浮力コントロールダイブ), kyuukyokunofuryoku kontoro-ru . daibu ( kyuukyoku no furyoku kontoro-ru . daibu ); ] (n) peak performance buoyancy dive [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] (n,vs,adj-no) fury; frenzy; madness; (P) [Add to Longdo]
激情[げきじょう, gekijou] (n) violent emotion; passion; fury; (P) [Add to Longdo]
血行不良[けっこうふりょう, kekkoufuryou] (n) blood circulation failure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
富力[ふりょく, furyoku] Reichtum, Vermoegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fury
   n 1: a feeling of intense anger; "hell hath no fury like a woman
      scorned"; "his face turned red with rage" [syn: {fury},
      {rage}, {madness}]
   2: state of violent mental agitation [syn: {craze}, {delirium},
     {frenzy}, {fury}, {hysteria}]
   3: the property of being wild or turbulent; "the storm's
     violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
     {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]
   4: (classical mythology) the hideous snake-haired monsters
     (usually three in number) who pursued unpunished criminals
     [syn: {Fury}, {Eumenides}, {Erinyes}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top