ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furor

F Y UH1 R AO0 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furor-, *furor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furor(n) ความเกรี้ยวกราด, See also: ความโกรธเกรี้ยว, Syn. fury, madness, rage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ziqi can feel the furor of the ocean wavesซื่อฉี จะสัมผัสได้ถึงความเกรียวกราวของคลื่นมหาสมุทร Love in Disguise (2010)
We are so having it out right now. Furor divina virtute in infernum eam detrude!เราต้องเอาออกไปด้วย ตอนนี้เลย (บริกรรมคาถา) Shut Up, Dr. Phil (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUROR F Y UH1 R AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furor (n) furˈɒr (f u r o1 r)
furore (n) fjˈurˈɔːriː (f y u1 r oo1 r ii)
furores (n) fjˈurˈɔːrɪz (f y u1 r oo1 r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フローリスト;フロリスト[furo-risuto ; furorisuto] (n) florist [Add to Longdo]
フロラ[furora] (n) flora [Add to Longdo]
フロラシオン[furorashion] (exp) floral style (wasei [Add to Longdo]
フロリーゲン[furori-gen] (n) florigen [Add to Longdo]
フロリゲン[furorigen] (n) florigen [Add to Longdo]
フロリダ[furorida] (n,adj-no) Florida; (P) [Add to Longdo]
フロリダバス;フロリダ・バス[furoridabasu ; furorida . basu] (n) Florida black bass (Micropterus salmoides) [Add to Longdo]
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi) [Add to Longdo]
フロリング[furoringu] (n) flooring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furor
   n 1: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
      follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
      [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]
   2: a sudden outburst (as of protest) [syn: {furor}, {furore}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top