ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funky

F AH1 NG K IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funky-, *funky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funky(adj) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง), Syn. musty, smelly
funky(adj) รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกไม่ค่อยดี
funky(sl) ติดดิน, See also: ง่ายๆ, พื้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNKY F AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funky (j) fˈʌŋkiː (f uh1 ng k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funkrhythmus {m} [mus.]funky beat [Add to Longdo]
Funky {m} [mus.]funky [Add to Longdo]
ängstlich; erschreckt; panisch; feige; bange {adj}funky [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファンキー[fanki-] (adj-na,n) funky; (P) [Add to Longdo]
墳丘[ふんきゅう, funkyuu] (n) tumulus; grave mound [Add to Longdo]
墳丘墓[ふんきゅうぼ, funkyuubo] (n) tomb embedded in a Yayoi period barrow [Add to Longdo]
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] (n,vs) complication; confusion; disorder; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] Verwirrung, Verwicklung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funky
   adj 1: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen
       smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul},
       {foul-smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly},
       {stinking}, {ill-scented}]
   2: (of jazz) having the soulful feeling of early blues [syn:
     {funky}, {low-down}]
   3: stylish and modern in an unconventional way; "she likes funky
     clothes"; "we did it all in black and white in a very funky
     sixties style"
   4: in a state of cowardly fright

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top