ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fugitive

F Y UW1 JH AH0 T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fugitive-, *fugitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fugitive(n) ผู้ที่หลบหนี, Syn. escapee, runaway
fugitive(adj) ซึ่งหลบหนี
fugitive(adj) ซึ่งมีระยะเวลาสั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing, runaway

English-Thai: Nontri Dictionary
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
fugitive(n) ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fugitive-ชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามแดน, ผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive offenderผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fugitives, theกลุ่มผู้หลีกลี้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fugitiveI was on the alert for a fugitive criminal.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUGITIVE F Y UW1 JH AH0 T IH0 V
FUGITIVE F Y UW1 JH IH0 T IH0 V
FUGITIVES F Y UW1 JH IH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fugitive (n) fjˈuːʤətɪv (f y uu1 jh @ t i v)
fugitives (n) fjˈuːʤətɪvz (f y uu1 jh @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüchtling {m} | Flüchtlinge {pl}fugitive | fugitives [Add to Longdo]
flüchtig {adj} | flüchtiger | am flüchtigstenfugitive | more fugitive | most fugitive [Add to Longdo]
Fluchtkuckuck {m} [ornith.]Fugitive Hawk Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱獄犯[だつごくはん, datsugokuhan] (n) escaped prisoner; fugitive [Add to Longdo]
脱走者[だっそうしゃ, dassousha] (n) escapee; fugitive [Add to Longdo]
逃亡者[とうぼうしゃ, toubousha] (n) runaway; fugitive [Add to Longdo]
逃亡中[とうぼうちゅう, toubouchuu] (adj-no) at large; fugitive [Add to Longdo]
逃亡犯[とうぼうはん, toubouhan] (n) (abbr) (See 逃亡犯罪人・とうぼうはんざいにん) fugitive from justice; fugitive criminal [Add to Longdo]
逃亡犯罪人[とうぼうはんざいにん, toubouhanzainin] (n) fugitive from justice; fugitive criminal [Add to Longdo]
抜け忍;抜忍[ぬけにん, nukenin] (n) runaway ninja; fugitive ninja [Add to Longdo]
犯人蔵匿罪[はんにんぞうとくざい, hanninzoutokuzai] (n) (crime of) harboring a fugitive (harbouring) [Add to Longdo]
落人伝説[おちゅうどでんせつ, ochuudodensetsu] (n) legend concerning a fugitive clan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fugitive
   adj 1: lasting for a markedly brief time; "a fleeting glance";
       "fugitive hours"; "rapid momentaneous association of
       things that meet and pass"; "a momentary glimpse" [syn:
       {fleeting}, {fugitive}, {momentaneous}, {momentary}]
   n 1: someone who flees from an uncongenial situation; "fugitives
      from the sweatshops" [syn: {fugitive}, {runaway}, {fleer}]
   2: someone who is sought by law officers; someone trying to
     elude justice [syn: {fugitive}, {fugitive from justice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top