ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruitfulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruitfulness-, *fruitfulness*, fruitfulnes
English-Thai: Nontri Dictionary
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruitfulness (n) frˈuːtfəlnəs (f r uu1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruitfulness
   n 1: the quality of something that causes or assists healthy
      growth [syn: {fruitfulness}, {fecundity}] [ant: {aridity},
      {barrenness}, {fruitlessness}]
   2: the intellectual productivity of a creative imagination [syn:
     {fecundity}, {fruitfulness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top