ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frontage

F R AH1 N T IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frontage-, *frontage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frontage(n) ด้านหน้าของอาคาร, Syn. fa?ade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front

English-Thai: Nontri Dictionary
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're going to the old Cuthridge factory on frontage road.เราจะเข้าไปที่โรงงานเก่า Cuthridge ตรงถนนด้านหน้า Natural Born Wesen (2013)
I'll pick Thornhill up on the frontage road and follow him back to the office.ผมจะไปหาธอร์นฮิลล์ ที่ถนนด้านหน้า แล้วตามเขากลับไป ที่ออฟฟิศ Zero Day (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหน้า[dān nā] (n) EN: front ; frontage ; facade  FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
ออกทางขนาน[øk thāng khanān] (n, exp) EN: frontage road ; access road ; outer road

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONTAGE F R AH1 N T IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frontage (n) frˈʌntɪʤ (f r uh1 n t i jh)
frontages (n) frˈʌntɪʤɪz (f r uh1 n t i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenfront {f} | Straßenfronten {pl}frontage | frontages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間口[まぐち, maguchi] (n) frontage; (P) [Add to Longdo]
軒先[のきさき, nokisaki] (n) edge of the eaves; house frontage; (P) [Add to Longdo]
正面[しょうめん, shoumen] (n,adj-no,pref) front; frontage; facade; main; (P) [Add to Longdo]
戦闘正面幅[せんとうしょうめんはば, sentoushoumenhaba] (n) frontage [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [Add to Longdo]
表付き[おもてつき, omotetsuki] (n) frontage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontage
   n 1: the extent of land abutting on a street or water
   2: the direction in which something (such as a building) faces
   3: the face or front of a building [syn: {facade}, {frontage},
     {frontal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top