ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

front

F R AH1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -front-, *front*
English-Thai: Longdo Dictionary
front-line(n, adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, Syn. front line
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front(n) ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า, Syn. fore, forefront, Ant. back
front(adj) ข้างหน้า, See also: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า
front(vt) เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front(vi) เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front(n) หน้าแรก (หนังสือ)
fronts(sl) เสื้อผ้า, See also: เสื้อแจ็กเก็ตกีฬา
frontal(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า, Syn. front
frontage(n) ด้านหน้าของอาคาร, Syn. fa?ade
frontier(n) ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary
frontier(n) ขอบเขตของความรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior, face
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด,สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
front-page(ฟรันทฺ'เพจฺ) adj.,v. (ลง) หน้าแรกของหนังสือพิมพ์,หน้าแรกของสิ่งตีพิมพ์.
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
frontlessadj. ไร้ยางอาย,หน้าด้าน., See also: frontless ness n.
frontletn. หน้าผาก,สิ่งประดับที่หน้าผาก,
frontwardadv. ไปข้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
front(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
front(vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
front -end geometryเรขาคณิตล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front axleเพลาหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front benchที่นั่งแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front bencherสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front of the tongueลิ้นส่วนหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
front panelแผงหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front runnerตัวเต็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front suspensionระบบรองรับล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front vowelสระหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
front, popularแนวร่วมประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontฟรอนท์ [การแพทย์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Front Side Bus ( FSB )ฟร้อนท์ไซด์บัส, บัสที่เชื่อมต่อระหว่างซีพียู กับหน่วยความจำ บัสนี้เป็นบัสที่มีความเร็วสูงที่สุดบนเมนบอร์ด ความถี่ของฟร้อนท์ไซด์บัสเป็นตัวกำหนดอัตราเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
Frontal Boneกระดูกหน้าผาก [การแพทย์]
Frontal Bossหน้าผากโหนกยื่น [การแพทย์]
Frontal Bossingหัวโหนกทางด้านหน้า,หน้าผากโหนก [การแพทย์]
Frontal Connectiveฟรอนตัลคอนเนคตีฟ [การแพทย์]
Frontal fogหมอกในแนวปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal Lobeสมองส่วนหน้าผาก,กลีบฟรอนตาล,สมองส่วนหน้า,ฟรอนตัลโลบ,สมอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
front-runner(n) ตัวเก็ง
Frontalisof or pertainingกล้ามเนื้อฟรอนทาลิส (Frontalis muscle) เป็นกล้ามเนื้อบางๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเกาะกับพังผืดชั้นผิว (superficial fascia) มีลักษณะกว้างกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส (Occipitalis) และใยของกล้ามเนื้อนี้ยังยาวและสีซีดกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส กล้ามเนื้อนี้ไม่มีจุดเกาะอยู่กับกระดูก to the temple and jaw
frontier post(n) ที่ทำการพรมแดน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frontA beautiful woman was seated one row in front of me.
frontA car drew up in front of my house.
frontA chauffeur sat in front.
frontAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
frontAll of a sudden, three dogs appeared in front of us.
frontA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
frontAn empty stomach doesn't help on the mental front.
frontA new building is being built in front of my house.
frontA new car came to a standstill in front of the bank.
frontA number of cars are parked in front of my house.
frontA pine stands in front of his house.
frontAs soldiers they went to the front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตชด.(n) frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
หน้าหนึ่ง(n) front page
ล้อหน้า(n) front wheel, Example: ล้อหน้าจักรยานชนก้อนหินแล้วส่ายไปข้างทาง, Count Unit: ล้อ
สมรภูมิ(n) battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count Unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
แนวรบ(n) battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai Definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
เขตแดน(n) border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน(n) frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai Definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
ฟันหน้า(n) front teeth, See also: incisor, Syn. ฟันตัด, ฟันฉีก, Example: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือกัดจะมีฟันหน้าที่แข็งแรงเป็นพิเศษ, Count Unit: ซี่, Thai Definition: ฟันด้านหน้า 4 ซี่ ของขากรรไกรแต่ละอัน ใช้สำหรับกัดและฉีก
หน้า(adj) front, Ant. หลัง, Example: ต้นแขนของมนุษย์เปรียบเหมือนขาหน้าของสัตว์ ที่ต้องเคลื่อนไหวไปมาเสมอ, Thai Definition: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง
หน้า(adj) front, Example: แสงอาทิตย์สะท้อนจากกระจกหลังของรถคันหน้ามาเข้าตาเขา, Thai Definition: ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเรา หรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอชายแดน[amphoē chāidaēn] (n, exp) FR: ville frontalière [f]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses
บังโคลนหน้า[bangkhlōn nā] (n, exp) EN: front mudguard ; front fender (Am.)  FR: garde-boue avant [m]
เบื้องหน้า[beūang-nā] (adv) EN: in front ; in future
ชายแดน[chāidaēn] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland  FR: frontière [f]
เฉพาะพระพักตร์[chaphǿphraphak] (adv) EN: in front of the king/queen
เชิดหน้า[choēt nā] (v, exp) EN: turn the face upwards  FR: porter la tête haute ; relever le front
ด่าน[dān] (n) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost  FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด้านหน้า[dān nā] (n) EN: front ; frontage ; facade  FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONT F R AH1 N T
FRONTZ F R AA1 N T S
FRONTS F R AH1 N T S
FRONTAL F R AH1 N T AH0 L
FRONTED F R AH1 N T IH0 D
FRONT'S F R AH1 N T S
FRONTAGE F R AH1 N T IH0 JH
FRONTIER F R AH0 N T IH1 R
FRONTING F R AH1 N T IH0 NG
FRONTERA F R OW0 N T EH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
front (v) frˈʌnt (f r uh1 n t)
fronts (v) frˈʌnts (f r uh1 n t s)
frontal (j) frˈʌntl (f r uh1 n t l)
fronted (v) frˈʌntɪd (f r uh1 n t i d)
frontage (n) frˈʌntɪʤ (f r uh1 n t i jh)
frontier (n) frˈʌntɪəʳr (f r uh1 n t i@ r)
fronting (v) frˈʌntɪŋ (f r uh1 n t i ng)
frontages (n) frˈʌntɪʤɪz (f r uh1 n t i jh i z)
frontiers (n) frˈʌntɪəʳz (f r uh1 n t i@ z)
front-bench (n) frˈʌnt-bˈɛntʃ (f r uh1 n t - b e1 n ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline, #4,360 [Add to Longdo]
正面[zhèng miàn, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ, ] front; positive; direct; open, #4,767 [Add to Longdo]
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] front line; military front; workface; cutting edge, #7,197 [Add to Longdo]
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border, #7,203 [Add to Longdo]
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, / ] frontier defense, #11,673 [Add to Longdo]
前端[qián duān, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ, ] front; front end; forward part of sth, #12,113 [Add to Longdo]
跟前[gēn qián, ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] front; in front (of), #13,152 [Add to Longdo]
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, / ] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk, #14,993 [Add to Longdo]
前边[qián bian, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ˙, / ] front; the front side; in front of, #24,837 [Add to Longdo]
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] front part; front section; nose (of a plane), #25,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beifahrersitz {m}front passenger seat [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln [Add to Longdo]
Front {f}; Vorderseite {f} | Fronten {pl}; Vorderseiten {pl} | eine geschlossene Front bildenfront; front-side | fronts | to form a united front [Add to Longdo]
Front {f} [mil.]front [Add to Longdo]
Frontalangriff {m}frontal attack [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel [Add to Longdo]
Frontispiz {n} (Titelbild eines Buches)frontispiece [Add to Longdo]
Frontlader {m}front-loader [Add to Longdo]
Frontlader {m}front-end loader; loader; shovel loader [Add to Longdo]
Frontplatte {f}front panel [Add to Longdo]
Frontscheibe {f}; Windschutzscheibe {f}windscreen [Br.]; windshield [Am.] [Add to Longdo]
Frontwechsel {m}volte-face [Add to Longdo]
Hausschlüssel {m}front door key [Add to Longdo]
Haustür {f}front door [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
ウェーブフロント[ue-bufuronto] (n) wavefront [Add to Longdo]
ウエーブフロント[ue-bufuronto] (n) wave-front [Add to Longdo]
ウォーターフロント[uo-ta-furonto] (n) waterfront [Add to Longdo]
ウオーターフロント[uo-ta-furonto] (n) waterfront [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
前置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正面[しょうめん, shoumen] Front, Vorderseite [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 front
   adj 1: relating to or located in the front; "the front lines";
       "the front porch" [ant: {back(a)}]
   n 1: the side that is forward or prominent [syn: {front}, {front
      end}, {forepart}] [ant: {back end}, {backside}, {rear}]
   2: the line along which opposing armies face each other [syn:
     {battlefront}, {front}, {front line}]
   3: the outward appearance of a person; "he put up a bold front"
   4: the side that is seen or that goes first [ant: {back},
     {rear}]
   5: a person used as a cover for some questionable activity [syn:
     {front man}, {front}, {figurehead}, {nominal head}, {straw
     man}, {strawman}]
   6: a sphere of activity involving effort; "the Japanese were
     active last week on the diplomatic front"; "they advertise on
     many different fronts"
   7: (meteorology) the atmospheric phenomenon created at the
     boundary between two different air masses
   8: the immediate proximity of someone or something; "she blushed
     in his presence"; "he sensed the presence of danger"; "he was
     well behaved in front of company" [syn: {presence}, {front}]
   9: the part of something that is nearest to the normal viewer;
     "he walked to the front of the stage" [ant: {back}, {rear}]
   10: a group of people with a common ideology who try together to
     achieve certain general goals; "he was a charter member of
     the movement"; "politicians have to respect a mass
     movement"; "he led the national liberation front" [syn:
     {movement}, {social movement}, {front}]
   v 1: be oriented in a certain direction, often with respect to
      another reference point; be opposite to; "The house looks
      north"; "My backyard look onto the pond"; "The building
      faces the park" [syn: {front}, {look}, {face}] [ant:
      {back}]
   2: confront bodily; "breast the storm" [syn: {front}, {breast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top