ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freeholder

F R IY1 HH OW2 L D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freeholder-, *freeholder*
English-Thai: Nontri Dictionary
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEHOLDER F R IY1 HH OW2 L D ER0
FREEHOLDERS F R IY1 HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freeholder (n) frˈiːhouldər (f r ii1 h ou l d @ r)
freeholders (n) frˈiːhouldəz (f r ii1 h ou l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundeigentümer {m} | Grundeigentümer {pl}freeholder | freeholders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  freeholder
      n 1: the owner of a freehold

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top