ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freedman

F R IY1 D M AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freedman-, *freedman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freedman[N] ผู้ที่ได้รับอิสระภาพจากการเป็นทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen

English-Thai: Nontri Dictionary
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEDMAN    F R IY1 D M AH0 N
FREEDMAN'S    F R IY1 D M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freedman    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigelassene {m,f}; Freigelassener | Freigelassenen {pl}; Freigelassenefreedman | freedmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  freedman
      n 1: a person who has been freed from slavery [syn: {freedman},
           {freedwoman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top