ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fraternize

F R AE1 T ER0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraternize-, *fraternize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraternize(vi) เสวนากับคนอื่น (โดยเฉพาะกับศัตร)ู, Syn. associate, socialize, Ant. alienate, estrange
fraternize with(phrv) เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraternize(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization, fraternisation, fraternizer, fraterniser n., Syn. consort, band

English-Thai: Nontri Dictionary
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
FRATERNIZE F R AE1 T ER0 N AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraternize (v) frˈætənaɪz (f r a1 t @ n ai z)
fraternized (v) frˈætənaɪzd (f r a1 t @ n ai z d)
fraternizes (v) frˈætənaɪzɪz (f r a1 t @ n ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fraternize
      v 1: be on friendly terms with someone, as if with a brother,
           especially with an enemy [syn: {fraternize}, {fraternise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top