ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fourth of july

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fourth of july-, *fourth of july*, fourth of ju
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ... Jaws (1975)
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ Jaws (1975)
It's not until the Fourth of July. Till then, it's you and me.นั่นมันวันที่ 4 กรกฎาฯ ตอนนี่ มืเเต่นายกับฉัน Jaws (1975)
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย Jaws (1975)
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ! Jaws (1975)
You were here for The Fourth of July barbecue when you punched my husband?จำได้มั้ยเธอชกสามีฉัน ใช่นั่นแหละ 4ปีมาแล้ว Bedtime Stories (2008)
American Consulate, Dubai, you and me, Fourth of July, 2003.สถานทูตสหรัฐฯ ที่ดูไบ คุณกับผม,4 กรกฎาคม 2003 Duplicity (2009)
American Consulate, Dubai, you and me, Fourth of July, 2003.สถานทูตสหรัฐฯ ,ดูไบ คุณกับผม, 4 ก.ค. 2003 Duplicity (2009)
Does square-dancing with my sister at a Teens for Jesus Fourth of July Hoedown count as a date?การเต้นรำคู่กับพี่สาว ที่งานเต้นเพื่อพระเยซูในวันชาติอเมริกา The Robotic Manipulation (2010)
Fourth of July Hoedown didn't count.ระหว่างงานเต้นรำคืนฉลองวันอิสรภาพ เราไม่นับรวมด้วย The Robotic Manipulation (2010)
Well, it's a real Fourth of July picnic.เหมือนไปปิกนิกยังไงยังงั้น The Help (2011)
# Like the Fourth of July ## มาเถอะโชว์ให้โลกเห็น# Silly Love Songs (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fourth of julyI come here every Fourth of July.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Fourth of July
      n 1: a legal holiday in the United States [syn: {Independence
           Day}, {Fourth of July}, {July 4}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top