ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fourteenth

F AO1 R T IY1 N TH   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fourteenth-, *fourteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fourteenth[N] ลำดับที่ 14

English-Thai: Nontri Dictionary
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fourteenth[ฟอร์'ทีนธฺ] (conj ) ที่สิบสี่

CMU English Pronouncing Dictionary
FOURTEENTH    F AO1 R T IY1 N TH
FOURTEENTH    F AO2 R T IY1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fourteenth    (n) fˌɔːtˈiːnθ (f oo2 t ii1 n th)
fourteenths    (n) fˌɔːtˈiːnθs (f oo2 t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057, #66,013 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十四日[じゅうよっか, juuyokka] (n) fourteenth day of the month [Add to Longdo]
丁丑[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fourteenth
   adj 1: coming next after the thirteenth in position [syn:
       {fourteenth}, {14th}]
   n 1: position 14 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top