ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortnight

F AO1 R T N AY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortnight-, *fortnight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortnight(n) รายปักษ์, See also: 2 สัปดาห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortnight(ฟอร์ท'ไนทฺ) n. ระยะเวลา 14 คืนและ14 วัน,2 อาทิตย์
fortnightly(ฟอร์ท'ไนทฺลี) adj.,n.,adv. (สิ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fortnight(n) ปักษ์,สองอาทิตย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fortnight or two.สัก2 - 4 อาทิตย์ Mark of the Brotherhood (2010)
Fortnight in a caravan in Whitby drinking Cup-a-Soup with Dad and trying not to kill Mum.สิบสี่วันในคาราวานที่วิทบี้ ดื่มซุปกับพ่อ และสะกดใจไม่ให้ฆ่าแม่ One Day (2011)
We'd have lasted a fortnight on you and still had bones leftover for soup.เราน่าจะอยู่ได้ สิบสี่คืนกินเนื้อเจ้า แล้วยังจะเหลือ เนื้อติดกระดูกสำหรับซุปอีก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
He will arrive within the fortnight or be branded an enemy of the crown and a traitor to the realm.เขาจะต้องมาถึงภายในสองอาทิตย์ มิฉะนั้นจะถูกถือว่าเป็นศัตรูต่อราชบัลลังก์ และผู้ทรยศต่อดินแดน A Golden Crown (2011)
For a fortnight anyway, until the Septon sobered up and told my father.เป็นเวลาสองอาทิตย์ จนกระทั่งเซบตันได้สติ และบอกพ่อข้า Baelor (2011)
If I left you with one of my bannermen, your father would know within a fortnight and my bannerman would receive a raven with a message:ถ้าข้าทิ้งเจ้าไว้กับผู้ชูธงของข้า พ่อเจ้าต้องรู้ข่าวภายในสองอาทิตย์แน่ แล้วผู้ชูธงของข้าก็จะได้รับจดหมายจากอีกา เขียนว่า The North Remembers (2012)
A fortnight ago, I had no army.2 อาทิตย์ที่แล้ว ข้าไม่มีกองทัพ Second Sons (2013)
We need an answer before we leave and a wedding not more than a fortnight thereafter or this alliance is at an end.ขอคำตอบก่อนออกเดินทางด้วย งานแต่งงานต้องจัดภายใน 2 อาทิตย์ มิเช่นนั้น การร่วมมือนี้เป็นอันสิ้นสุด The Climb (2013)
The Margaery Tyrell who walks into the sept a fortnight from now will inspire 1,000 songs.มาเจอรี ไทเร็ลผู้เดินสู่โบสถ์อีก 2 อาทิตย์ข้างหน้า จะมีบทเพลงแต่งให้นับพัน Two Swords (2014)
You're to stand trial in a fortnight for murdering the king.จะมีไต่สวนในอีกสิบสี่วันขอรับ ข้อหาฆ่ากษัตริย์ Breaker of Chains (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortnightDerby Day is Wednesday fortnight.
fortnightHe is to stay here for a fortnight.
fortnightWe are taking a fortnight's holiday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือรายปักษ์(n) fortnightly, Example: ผมมีนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์โดยได้ค่าเรื่องตอนละพัน
ปักษ์(n) fortnight, See also: every two weeks, semimonthly, Syn. ครึ่งเดือน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้แก่หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์รายปักษ์ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2387, Thai Definition: กึ่งของเดือนจันทรคติ คือเดือนหนึ่งมีสองปักษ์, Notes: (สันสกฤต)
รายปักษ์(adj) fortnightly, See also: biweekly, half-monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือรายปักษ์[nangseū rāipak] (n, exp) EN: fortnightly ; fortnightly magazine  FR: bimensuel [m]
ปักษ์[pak] (n) EN: fortnight ; semimonth ; every two weeks  FR: quinzaine [f] ; quinze jours [mpl]
รายปักษ์[rāipak] (x) EN: fortnightly  FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
วันอุโบสถ[wan ubōsot] (n, exp) EN: Uposatha Day ; fortnightly day of recitation of the Sangha's rules of practice

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTNIGHT F AO1 R T N AY2 T
FORTNIGHTS F AO1 R T N AY2 T S
FORTNIGHTLY F AO1 R T N AY2 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortnight (n) fˈɔːtnaɪt (f oo1 t n ai t)
fortnights (n) fˈɔːtnaɪts (f oo1 t n ai t s)
fortnightly (j) fˈɔːtnaɪtliː (f oo1 t n ai t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半月刊[bàn yuè kān, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] fortnightly; twice a month, #64,395 [Add to Longdo]
两星期[liǎng xīng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] fortnight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
二週間[にしゅうかん, nishuukan] (n) fortnight; two weeks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortnight
   n 1: a period of fourteen consecutive days; "most major tennis
      tournaments last a fortnight" [syn: {fortnight}, {two
      weeks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top