ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forthcoming

F AO1 R TH K AH1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forthcoming-, *forthcoming*, forthcom
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forthcoming(adj) ซึ่งกำลังจะมาถึง, Syn. approaching
forthcoming(adj) ซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว, See also: ซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้ว
forthcoming(adj) ซึ่งเต็มใจให้ข้อมูล, See also: ซึ่งยินดีช่วยเหลือให้ข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready, coming

English-Thai: Nontri Dictionary
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forthcomingFurther assistance is not forthcoming.

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTHCOMING F AO1 R TH K AH1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forthcoming (j) fˌɔːθkˈʌmɪŋ (f oo2 th k uh1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
前評判[まえひょうばん, maehyouban] (n) (degree of) public interest in forthcoming event or performance; advance reviews [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forthcoming
   adj 1: at ease in talking to others [syn: {extroverted},
       {forthcoming}, {outgoing}]
   2: of the relatively near future; "the approaching election";
     "this coming Thursday"; "the forthcoming holidays"; "the
     upcoming spring fashions" [syn: {approaching}, {coming(a)},
     {forthcoming}, {upcoming}]
   3: available when required or as promised; "federal funds were
     not forthcoming"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top