ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forswear

F AO0 R S W EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forswear-, *forswear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forswear(vt) สาบานว่าจะไม่กระทำ, Syn. abjure, recant, renounce
forswear(vi) ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
forswear oneself(idm) สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I will forswear ever feeding on you again if that's what it takes to convince you of that.และผมขอสาบานว่า ผมจะไม่ดื่มเลือดคุณอีก ถ้ามันจะทำให้คุณเชื่อผม I Smell a Rat (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSWEAR F AO0 R S W EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forswear (v) fˈɔːswˈɛəʳr (f oo1 s w e@1 r)
forswears (v) fˈɔːswˈɛəʳz (f oo1 s w e@1 z)
forswearing (v) fˈɔːswˈɛəʳrɪŋ (f oo1 s w e@1 r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forswear
   v 1: formally reject or disavow a formerly held belief, usually
      under pressure; "He retracted his earlier statements about
      his religion"; "She abjured her beliefs" [syn: {abjure},
      {recant}, {forswear}, {retract}, {resile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top