ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forlorn

F ER0 L AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forlorn-, *forlorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forlorn(adj) เหงาหงอยและสิ้นหวัง, Syn. lonely, miseable, unhappy, Ant. cheerful, happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful, -A. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forlornShe looks sorrowful and forlorn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวังลมๆ แล้งๆ(n) forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai Definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวังลมๆ แล้งๆ[khwāmwang lom-lom laēng-laēng] (n, exp) EN: forlorn hope
ว้าง[wāng] (adj) EN: lonely ; forlorn ; desolate
วิเวกวังเวง[wiwēkwangwēng] (adj) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate

CMU English Pronouncing Dictionary
FORLORN F ER0 L AO1 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forlorn (j) fˈəlˈɔːn (f @1 l oo1 n)
forlornly (a) fˈəlˈɔːnliː (f @1 l oo1 n l ii)
forlornness (n) fˈəlˈɔːn-nəs (f @1 l oo1 n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] forlorn, #41,612 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] forlorn; vexed; disappointed, #53,647 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰陰[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) forlorn; dark and desolate [Add to Longdo]
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force [Add to Longdo]
荒涼落莫[こうりょうらくばく(uK), kouryourakubaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) (arch) scene looking desolate and forlorn [Add to Longdo]
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P) [Add to Longdo]
秋風落莫[しゅうふうらくばく, shuufuurakubaku] (n) forlorn and helpless; lonely and desolate [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]
心寂しい;うら寂しい;心淋しい[うらさびしい, urasabishii] (adj-i) lonesome; lonely; forlorn [Add to Longdo]
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  forlorn
      adj 1: marked by or showing hopelessness; "the last forlorn
             attempt"; "a forlorn cause"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top