ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foresail

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foresail-, *foresail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foresail(n) ใบเรือที่ต่ำที่สุดของเสากระโดงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foresail (n) fˈɔːsɛɪl (f oo1 s ei l)
foresails (n) fˈɔːsɛɪlz (f oo1 s ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Focksegel {n} [naut.] | Focksegel {pl}foresail | foresails [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foresail
      n 1: the lowest sail on the foremast of a square-rigged vessel

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top