ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forefront

F AO1 R F R AH2 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forefront-, *forefront*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forefront(n) แถวหน้า, See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว, Syn. beginning, fore, front, Ant. back, rear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นแนวหน้า(n) forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai Definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREFRONT F AO1 R F R AH2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forefront (n) fˈɔːfrʌnt (f oo1 f r uh n t)
forefronts (n) fˈɔːfrʌnts (f oo1 f r uh n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorderseite {f} | Vorderseiten {pl}forefront | forefronts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火先[ひさき;ほさき, hisaki ; hosaki] (n) flames; forefront of fire; flame tips [Add to Longdo]
最先端[さいせんたん, saisentan] (n,adj-no) (1) cutting-edge; leading edge; forefront; (2) ultra-fine; (P) [Add to Longdo]
手前の方[てまえのほう, temaenohou] (exp) this side; in the forefront [Add to Longdo]
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P) [Add to Longdo]
第一線[だいいっせん, daiissen] (n) the front (of a battlefield); forefront; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forefront
   n 1: the part in the front or nearest the viewer; "he was in the
      forefront"; "he was at the head of the column" [syn:
      {forefront}, {head}]
   2: the position of greatest importance or advancement; the
     leading position in any movement or field; "the Cotswolds
     were once at the forefront of woollen manufacturing in
     England"; "the idea of motion was always to the forefront of
     his mind and central to his philosophy" [syn: {vanguard},
     {forefront}, {cutting edge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top