ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forcible

F AO1 R S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forcible-, *forcible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forcible(adj) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงหรือกำลัง, Syn. strong, energetic, potent, Ant. weak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory

English-Thai: Nontri Dictionary
forcible(adj) โดยการบังคับ,ซึ่งใช้กำลัง,ซึ่งใช้อำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forcible and violent meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible detainer๑. การยึดหน่วงที่ดินไว้โดยใช้กำลัง๒. การยึดหน่วงทรัพย์ไว้โดยไม่มีสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible entryการใช้กำลังบุกรุก (เข้าครอบครองที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCIBLE F AO1 R S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forcible (j) fˈɔːsəbl (f oo1 s @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsernährung {f}forcible tube feed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forcible
   adj 1: impelled by physical force especially against resistance;
       "forcible entry"; "a real cop would get physical";
       "strong-arm tactics" [syn: {forcible}, {physical},
       {strong-arm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top