ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for keeps

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for keeps-, *for keeps*, for keep
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for keeps(idm) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘っこ[うそっこ, usokko] (exp) (doing something) for fun; not for keeps [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for keepI admire you for keeping your head.
for keepI was annoyed with him for keeping me waiting.
for keepThis safe is for keeping valuables.
for keepWhat are the basic rules for keeping a dog?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชัง(n) floating basket (for keeping fish in water), Syn. ตะข้อง, Example: พ่อขังปลาที่จับได้เก็บไว้ในกระชัง, Count Unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[fāchī] (n) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl  FR: couvre-plat [m]
หอไตร[høtrai] (n) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall
กระชัง[krachang] (n) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)  FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparstrumpf {m}money sock; stocking for keeping one's savings in [Add to Longdo]
Spielen wir im Ernst.Let's play for keeps. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for keeps
      adv 1: for the winner to keep all; "they played for keeps"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top