ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for a moment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for a moment-, *for a moment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for a moment(adv) ชั่วขณะหนึ่ง, See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a moment you might think you were in a real clinic.เหมือนจนคุณอาจนึกไปว่าตัวเอง อยู่ในคลีนิค Night and Fog (1956)
Won't you excuse me for a moment while I slip into something a little bit more comfortable?ขอตัวเดี๋ยว ขอแวปไปใส่ชุด ที่สบายกว่านี้หน่อย Blazing Saddles (1974)
And now, Hal, if you will excuse us for a moment we wish to have a private conversation.และตอนนี้ฮัลถ้าคุณจะแก้ตัวเรา สำหรับช่วงเวลาที่เราต้องการที่ จะมี การสนทนาส่วนตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)
You mustn't imagine for a moment that she lies.คุณอย่าได้คิดไปเชียวว่า หล่อนโกหก Wuthering Heights (1992)
And for a moment why, I even touched the skyและในตอนนี้ ทำไม ฉันถึงไม่แม้กระทั่งได้แตะท้องฟ้า The Nightmare Before Christmas (1993)
Maureen, stop the oral fixation for a moment and join us.เลิกดูดนิ้วสักเดี๋ยวนะ ตั้งใจหน่อย เวนนี่ Good Will Hunting (1997)
And for a moment I understood.ขณะนั้นเอง ผมจึงได้เข้าใจ Pi (1998)
A charming woman, Mr. Hagen. Although she gave me quite a fright for a moment there.เสน่ห์เธอแรงมาก คุณเฮเก้น ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันกลัวว่า The Legend of Bagger Vance (2000)
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
For a moment we thought it might be against Prince Dae-So, but he has so much power it would be like hitting a rock with an egg.ตอนนี้พวกเราคิดว่าน่าจะเป็นองค์ชายแดโซ แต่ตอนนี้เขามีอำนาจมาก มันจะกลายเป็นเอาไข่ไปปาก้อนหิน Episode #1.41 (2006)
I'd like to, uh, talk about John Wilkes Booth for a moment if I could, Abraham Lincoln's killer.ผมจะพูดถึง จอห์น ไวล์คส บูท ซักครู่นึง เขาเป็นคนฆ่าอับบราฮัม ลินคอห์น Manhunt (2006)
You may not agree, but don't think for a moment that that matters.คุณอาจจะไม่เห็นด้วย แต่อย่าคิดซักนิดว่านั่นมันจะสำคัญ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a momentBe quiet for a moment.
for a momentCan I borrow your eraser for a moment?
for a momentCould you keep an eye on my suitcase for a moment?
for a momentFor a moment he thought of going after the man.
for a momentHe closed his mouth for a moment.
for a momentHe hesitated for a moment.
for a momentHe stared at her hand for a moment.
for a momentHe stepped out for a moment.
for a momentHe was so frightened that he could not speak for a moment.
for a momentHold still for a moment, please.
for a momentI cannot leave home even for a moment.
for a momentI didn't for a moment believe them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักครู่(adv) for a moment, See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
ชั่วขณะหนึ่ง(n) for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ชั่วครู่หนึ่ง(n) for a while, See also: for a moment, for a time, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, Example: เสียงนั้นเงียบหายไป แต่ชั่วครู่หนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว, ช่วงเวลาไม่นาน
อึดใจหนึ่ง(adv) for a moment, See also: in a moment, in an instant, Syn. ชั่วครู่, Example: เขายืนเงอะงะอยู่ชั่วอึดใจหนึ่ง, Thai Definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจ
เดี๋ยวเดียว(adv) for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
ประเดี๋ยวเดียว(adv) for a moment, See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while, Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง, Example: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ, Thai Definition: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ประเดี๋ยวก่อน(adv) for a moment, See also: just a moment, just a minute, wait a minute, Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน, Example: เธอรอประเดี๋ยวก่อน, Thai Definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ประเดี๋ยว(adv) for a while, See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently, Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว
ชั่วขณะ(adv) for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว, Example: เธอตกใจกลัว จนรู้สึกเหมือนว่าได้หยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai Definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วครู่(adv) for a while, See also: for a moment, for a time, for a little while, temporarily, Syn. สักครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยว, เดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: อากาศในห้องเย็นมาก เขาเดินเข้าไปได้ชั่วครู่ก็รู้สึกหนาวแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะ[chūakhana] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily  FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[chūakhana neung] (adv) EN: for a moment ; for a while
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané
ชั่วประเดี๋ยว[chūa pradīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space
เดี๋ยว[dīo] (adv) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment  FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[dīokøn] (x) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment  FR: un instant !
อึดใจหนึ่ง[eutjai neung] (adv) EN: for a moment
ขณะ[khana] (adv) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary
คอยก่อน[khøi køn] (adv) EN: for a moment
ครู่เดียว[khrū dīo] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) [Add to Longdo]
仮初にも;仮初めにも[かりそめにも, karisomenimo] (adv) for a moment; even as a joke; even in the slightest degree [Add to Longdo]
小開扉;小開ひ[しょうかいひ, shoukaihi] (n) (obsc) opening a door for a moment (esp. on the train, when someone's foot is stuck, etc.) [Add to Longdo]
胴忘れ;胴忘(io)[どうわすれ, douwasure] (n,vs) (See ど忘れ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
片時も[かたときも, katatokimo] (adv) not even for a moment (with negative verb, e.g. not forget, not stop) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top