ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foolish

F UW1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolish-, *foolish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolish(adj) โง่, See also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ, Syn. unwise, senseless, silly, Ant. clever, wise
foolish(adj) ดูน่าหัวเราะ, See also: ดูน่าขัน, ดูตลก, ดูเซ่อซ่า, Syn. ridiculous
foolishness(n) ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness

English-Thai: Nontri Dictionary
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't that foolish of me?แล้วผมโกนเคราให้คุณทำไม The Great Dictator (1940)
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก" Rebecca (1940)
Awfully foolish of me, fainting like that.ฉันนี่ดูโง่เง่าจริง เป็นลมเเบบนั้น Rebecca (1940)
Let me explain. This is no time for foolish tricks!นี่ไม่คือเวลาสำหรับเทคนิคโง่ Help! (1965)
It's foolish if it's just to save the life of an old man.มันเป็นเรื่องโง่ ที่แค่จะช่วยคนแก่คนหนึ่ง Gandhi (1982)
Don't they say the only foolish questions are unasked ones?อย่า พวกเขาพูดถึงคำถามโง่ๆ ไม่มีการถามแม้แต่ครั้งเดียว Akira (1988)
The old woman remembered a swan she had bought many years ago in Shanghai for a foolish sum.หญิงชราจำหงส์ที่เธอซื้อเมื่อหลายปีก่อน ในเซี่ยงไฮ้ ด้วยเหตุผลโง่ๆได้ The Joy Luck Club (1993)
You think this, you the foolish one.ลูกคิดแบบนี้ ลูกต่างหากที่เป็นคนโง่ The Joy Luck Club (1993)
He said we were to go there one day. - Stupid, foolish man.พ่อให้ผม เขาบอกว่า เราจะไปที่นั่นซักวันหนึ่ง James and the Giant Peach (1996)
- Foolish man.- ไอ้ปัญญานิ่ม James and the Giant Peach (1996)
Forgive my foolish babbling.ยกโทษให้พูดพล่ามโง่เขลาของฉัน Princess Mononoke (1997)
Because I did it. Because I was foolish and jealous....เพราะว่าฉันทำมันเอง ฉันทำมันเพราะฉันมันโง่เอง... Brokedown Palace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishA foolish idea came into my mind.
foolishA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
foolishA foolish misunderstanding severed their long friendship.
foolishBetween ourselves he is a little foolish.
foolishDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
foolishDo not say such foolish things.
foolishDon't be so foolish as to go with him.
foolishDon't bother me with such foolish questions.
foolishDon't risk your neck over something foolish.
foolishHe acted foolishly.
foolishHe blushed at his foolish mistake.
foolishHe can't help his daughter being so foolish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื๊อก(adj) foolish, See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted, Syn. เซ่อ, ทึ่ม, Example: เขาถูกเพื่อนด่าว่าไอ้เบื๊อกเป็นประจำ, Notes: (ปาก)
ปัญญานิ่ม(adj) stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
โฉดเขลา(adj) foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai Definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, vacant, blank, Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว, Ant. ฉลาด, Example: คนท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, idiotic, Syn. เซ่อ, โง่, เซ่อเซอะ, Ant. ฉลาด, Example: ชายท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ, Thai Definition: ไม่รู้เรื่องรู้ราว, ไม่คมคาย
เด๋อ(adj) clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เฉาโฉด(adj) stupid, See also: foolish, dull, idiotic, Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า, Example: คนเฉาโฉดทำให้การงานล่าช้า
โฉด(adj) foolish, See also: stupid, clumsy, unwise, silly, Syn. โง่, โง่เขลาเบาปัญญา, งี่เง่า, Example: การกระทำของคนที่หลงงมงายกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่โฉดเขลา
กะเร่อกะร่า(adv) clumsily, See also: foolishly, sillily, Syn. เร่อร่า, Example: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม
กะเล่อกะล่า(adj) clumsy, See also: foolish, silly, Syn. กะเล่อกะล่า, เล่อล่า, Example: ดูซิผู้ชายคนนั้นท่าทางกะเล่อกะล่าจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné
ของขึ้น[khøngkheun] (n) EN: insanity ; extremely foolish action
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISH F UW1 L IH0 SH
FOOLISHLY F UW1 L IH0 SH L IY0
FOOLISHNESS F UW1 L IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolish (j) fˈuːlɪʃ (f uu1 l i sh)
foolishly (a) fˈuːlɪʃliː (f uu1 l i sh l ii)
foolishness (n) fˈuːlɪʃnəs (f uu1 l i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎ, ㄕㄚˇ, ] foolish, #1,649 [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, ] foolish; stupid; no expression; stay, #2,492 [Add to Longdo]
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish, #48,735 [Add to Longdo]
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] foolish talk; nonsense, #81,106 [Add to Longdo]
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, ] foolish; International Women's day on 8th March [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] foolish, stupid, dull, silly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Törin {f} | Törinnen {pl}foolish woman | foolish women [Add to Longdo]
töricht; närrisch; albern {adj} | törichter | am törichtstenfoolish | more foolish | most foolish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けたけた[ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling [Add to Longdo]
ぱあ[paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
ズッコケ;ずっこけ[zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid [Add to Longdo]
暗君[あんくん, ankun] (n) foolish ruler [Add to Longdo]
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic [Add to Longdo]
下らん[くだらん, kudaran] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らぬ) foolish; idiotic [Add to Longdo]
間抜け面[まぬけづら, manukedura] (n) a foolish or stupid look [Add to Longdo]
頑愚[がんぐ, gangu] (adj-na,n) obstinate and foolish [Add to Longdo]
顔をつぶす;顔を潰す(P)[かおをつぶす, kaowotsubusu] (exp,v5s) to make somebody lose face; to cause loss of face; to embarrass someone; to make someone look foolish; (P) [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolish
   adj 1: devoid of good sense or judgment; "foolish remarks"; "a
       foolish decision" [ant: {wise}]
   2: having or revealing stupidity; "ridiculous anserine
     behavior"; "a dopey answer"; "a dopey kid"; "some fool idea
     about rewriting authors' books" [syn: {anserine}, {dopy},
     {dopey}, {foolish}, {goosey}, {goosy}, {gooselike}, {jerky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top