ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fondness

F AA1 N D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondness-, *fondness*, fondnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fondness(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fondnessHe has a great fondness for music.
fondnessHe has a morbid fondness for murder mysteries.
fondnessI have a fondness for sweets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอ(n) popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai Definition: ความมีใจชอบ
ความชอบ(n) liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความชอบพอ(n) fondness, See also: affection, liking, Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบ[khwām chøp] (n) EN: liking ; fondness ; affection  FR: affection [f]
ความรัก[khwām rak] (n) EN: love ; affection ; fondness  FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
รสนิยม[rotniyom] (n) EN: taste ; liking ; preference ; fondness  FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FONDNESS F AA1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondness (n) fˈɒndnəs (f o1 n d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence, #20,186 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛唱[あいしょう, aishou] (n,vs) fondness for singing [Add to Longdo]
英雄色を好む[えいゆういろをこのむ, eiyuuirowokonomu] (exp) (id) Great men have great fondness for the sensual pleasures [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na,n) liking; fondness; love; (P) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fondness
   n 1: a predisposition to like something; "he had a fondness for
      whiskey" [syn: {fondness}, {fancy}, {partiality}]
   2: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   3: a quality proceeding from feelings of affection or love [syn:
     {affectionateness}, {fondness}, {lovingness}, {warmth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top