ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fondly

F AA1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondly-, *fondly*, fond
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fondlyMy mother gazed at me fondly.
fondlyOnce again, Mrs. Lee speaks fondly of the past, and it is impossible to stop her.

CMU English Pronouncing Dictionary
FONDLY F AA1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondly (a) fˈɒndliː (f o1 n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び慕う[よびしたう, yobishitau] (v5u,vt) to call fondly [Add to Longdo]
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv,n,adv-to) (uk) fondly; charming [Add to Longdo]
惚気[のろけ, noroke] (n) speaking fondly of a loved one [Add to Longdo]
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse [Add to Longdo]
惚気話;のろけ話[のろけばなし, norokebanashi] (n) (uk) speaking fondly of [Add to Longdo]
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at [Add to Longdo]
恋々として;恋恋として[れんれんとして, renrentoshite] (exp) fondly; longingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fondly
      adv 1: with fondness; with love; "she spoke to her children
             fondly" [syn: {fondly}, {lovingly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top