ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foist

F OY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foist-, *foist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foist off on(phrv) ไม่สนใจ, Syn. fob off on, palm off on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง

English-Thai: Nontri Dictionary
foist(vt) ปลอม,หลอกขาย,ยัดเยียด,ปลอมแปลง

CMU English Pronouncing Dictionary
FOIST F OY1 S T
FOISTED F OY1 S T IH0 D
FOISTER F OY1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foist (v) fˈɔɪst (f oi1 s t)
foists (v) fˈɔɪsts (f oi1 s t s)
foisted (v) fˈɔɪstɪd (f oi1 s t i d)
foisting (v) fˈɔɪstɪŋ (f oi1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
売り付け;売付け;売付(io)[うりつけ, uritsuke] (n) selling; foisting; pushing [Add to Longdo]
皺寄せ;しわ寄せ[しわよせ, shiwayose] (n,vs) foisting upon; shifting to; shifting (the loss) to someone else [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foist
      v 1: to force onto another; "He foisted his work on me"
      2: insert surreptitiously or without warrant

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top