ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foils

F OY1 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foils-, *foils*, foil
CMU English Pronouncing Dictionary
FOILS F OY1 L Z
FOIL F OY1 L
FOILED F OY1 L D
FOILES F AA1 AY0 L Z
AIRFOIL EH1 R F OY2 L
FOILING F OY1 L IH0 NG
AIRFOILS EH1 R F OY2 L Z
GUILFOIL G IH0 L F OY1 L
HYDROFOIL HH AY1 D R AH0 F OY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foils (v) fˈɔɪlz (f oi1 l z)
foil (v) fˈɔɪl (f oi1 l)
foiled (v) fˈɔɪld (f oi1 l d)
foiling (v) fˈɔɪlɪŋ (f oi1 l i ng)
tinfoil (n) tˈɪnfɔɪl (t i1 n f oi l)
trefoil (n) trˈɛfɔɪl (t r e1 f oi l)
trefoils (n) trˈɛfɔɪlz (t r e1 f oi l z)
gold-foil (n) gˈould-fˈɔɪl (g ou1 l d - f oi1 l)
hydrofoil (n) hˈaɪdrəfɔɪl (h ai1 d r @ f oi l)
cinquefoil (n) sˈɪŋkfɔɪl (s i1 ng k f oi l)
hydrofoils (n) hˈaɪdrəfɔɪlz (h ai1 d r @ f oi l z)
cinquefoils (n) sˈɪŋkfɔɪlz (s i1 ng k f oi l z)
counterfoil (n) kˈauntəfɔɪl (k au1 n t @ f oi l)
counterfoils (n) kˈauntəfɔɪlz (k au1 n t @ f oi l z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foil(n) คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น, Syn. complement, antithesis, contrast
foil(n) กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร, See also: กระดาษฟอยล์
foil(vt) ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
foil(vt) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
foil(n) ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ
foiled(adj) ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง
tinfoil(n) แผ่นอะลูมิเนียม, See also: แผ่นดีบุกผสมตะกั่ว
tin foil(n) แผ่นดีบุก
treefoil(n) พืชชนิดหนึ่ง
gold foil(n) แผ่นทองบางๆ, See also: ทองคำเปลว
quatrefoil(n) ดอกไม้ซึ่งมีสี่กลีบ
counterfoil(n) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ, Syn. stub, check stub

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airfoil; aerofoilแพนอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airfoil fanพัดลมใบแพนอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
airfoil; aerofoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quatrefoilรูปสี่กลีบสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multifoilรูปหลายกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tinfoilดีบุกแผ่นบาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hexafoilรูปหกกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium Foilกระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม) [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium Foilอะลูมิเนียมฟอยด์ [การแพทย์]
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]
Lead Foilแผ่นตะกั่ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foilThe coup attempt was foiled at the last moment.
foilI was foiled in my attempt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ฉบับ(n) duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
แพ้รู้(v) fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai Definition: แพ้ความคิด
ทองคำเปลว(n) gold leaf, See also: gold foil, Example: ศิลปินตกแต่งผิวของรูปประติมากรรมให้มีคุณค่าขึ้น โดยการลงรักปิดทองคำเปลว, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ทองคำที่ตีแผ่ให้บางที่สุด ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรักเช่น พระพุทธรูป
ทองเปลว(n) gold leaf, See also: gold foil, Syn. ทองคำเปลว, Example: หากเขาได้เงินมา เขาจะซื้อทองเปลวปิดเจดีย์, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ทองคำที่แผ่ให้บางที่สุดสำหรับปิดพระพุทธรูป และของต่างๆ
ต้นขั้ว(n) stub, See also: counterfoil, Syn. หัวขั้ว, Example: พนักงานสายการบินนำต้นขั้วตั๋วโดยสารมาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์, Thai Definition: ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหล็กวิลาด(n) tin foil, See also: tinplate, terneplate, Syn. เหล็กวิลาศ, Thai Definition: เหล็กเคลือบดีบุก แผ่นบางมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: counterfoil ; stub (Am.)
กระดาษฟอยล์[kradāt føi] (n, exp) EN: aluminium foil  FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
เหล็กวิลาด[lek wilāt] (n, exp) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate
ทองคำเปลว[thøngkhamplēo] (n, exp) EN: gold leaf ; gold foil  FR: feuille d'or [f]
ทองเปลว[thøngplēo] (n, exp) EN: gold leaf ; gold foil  FR: feuille d'or [f]
ต้นขั้ว[tonkhūa] (n) EN: stub ; counterfoil  FR: souche d'une facture [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat, #18,650 [Add to Longdo]
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, ] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage), #26,985 [Add to Longdo]
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, / ] clover; trefoil, #30,100 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] bamboo screen; door screen; metal foil; leaf; sheet; tinsel, #38,074 [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil, #44,834 [Add to Longdo]
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, / ] foil (fencing), #46,483 [Add to Longdo]
锡箔[xī bó, ㄒㄧ ㄅㄛˊ, / ] tin foil, #79,755 [Add to Longdo]
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, / ] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero, #194,267 [Add to Longdo]
水翼船[shuǐ yì chuán, ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, ] hydrofoil, #219,396 [Add to Longdo]
对衬[duì chèn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] to serve as foil to one another [Add to Longdo]
金属薄片[jīn shǔ bó piàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄛˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] foil [Add to Longdo]
银箔[yín bó, ㄧㄣˊ ㄅㄛˊ, / ] silver foil [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht durchkreuzen; vereiteln; zunichte machento foil [Add to Longdo]
Alufolie {f}; Aluminiumfolie {f}aluminium foil; aluminum foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
Baufolie {f}construction foil [Add to Longdo]
Beschriftungsfolie {f}labelling foil [Add to Longdo]
Florett {n} [sport]foil [Add to Longdo]
Florettfechter {m}foilsman [Add to Longdo]
Folie {f}; Metallfolie {f} | Folien {pl}; Metallfolien {pl}foil | foils [Add to Longdo]
Folieren {n}foiling [Add to Longdo]
Isolierfolie {f}insulating foil [Add to Longdo]
Klarsichtfolie {f}; Schrumpffolie {f}shrink-wrapping; cling film; shrinkage foil [Add to Longdo]
Kleeblatt {n} | Kleeblätter {pl}clover leaf; trefoil | clover leaves [Add to Longdo]
Luftpolsterfolie {f}air cushion foil [Add to Longdo]
Rauschgold {n}gold foil [Add to Longdo]
Schutzfolie {f}protective foil [Add to Longdo]
Stanniol {n}tinfoil [Add to Longdo]
Stanniolpapier {n}; Silberpapier {n} [ugs.]tin foil; silver paper [Add to Longdo]
Tragfläche {f}foil [Add to Longdo]
Tragfläche {f}; Luftleitblech {n}airfoil; airofoil; aerofoil [Add to Longdo]
Tragflügelboot {n}; Tragflächenboot {n} | Tragflügelboote {pl}; Tragflächenboote {pl}hydrofoil | hydrofoils [Add to Longdo]
Vierpass {m} [arch.]quatrefoil [Add to Longdo]
alukaschiert {adj}foil-laminated [Add to Longdo]
vereitelndfoiling [Add to Longdo]
vereiteltefoiled [Add to Longdo]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb [Add to Longdo]
Tausendblatt {n} (Myriophyllum)water milfoil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミホイル;アルホイル(ik)[arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil [Add to Longdo]
ガスマット[gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]
クッキングホイル[kukkinguhoiru] (n) cooking foil [Add to Longdo]
ジェットフォイル[jiettofoiru] (n) jetfoil [Add to Longdo]
トレフォイル[torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern [Add to Longdo]
ハイドロフォイル[haidorofoiru] (n) hydrofoil [Add to Longdo]
フォイル[foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture) [Add to Longdo]
フルーレ[furu-re] (n) foil (fencing) (fre [Add to Longdo]
ホイル[hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil) [Add to Longdo]
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper [Add to Longdo]
葵の御紋[あおいのごもん, aoinogomon] (n) wild ginger trefoil coat of arms of the Tokugawa clan [Add to Longdo]
引き立て役;引立て役;引立役[ひきたてやく, hikitateyaku] (n) person who makes someone else appear better; foil [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc. [Add to Longdo]
銀箔[ぎんぱく, ginpaku] (n) silver foil or leaf [Add to Longdo]
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil [Add to Longdo]
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil [Add to Longdo]
水中翼船[すいちゅうよくせん, suichuuyokusen] (n) a hydrofoil [Add to Longdo]
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume [Add to Longdo]
西洋鋸草[せいようのこぎりそう;セイヨウノコギリソウ, seiyounokogirisou ; seiyounokogirisou] (n) (uk) yarrow (Achillea millefolium); milfoil [Add to Longdo]
都草;百脈根[みやこぐさ;ミヤコグサ, miyakogusa ; miyakogusa] (n) (uk) bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus, esp. Lotus corniculatus var. japonicus); birdsfoot trefoil [Add to Longdo]
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits) [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) foil; (gold, etc.) leaf [Add to Longdo]
穂咲の総藻[ほざきのふさも;ホザキノフサモ, hozakinofusamo ; hozakinofusamo] (n) (uk) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum) [Add to Longdo]
放射能マーク[ほうしゃのうマーク, houshanou ma-ku] (n) radiation symbol; trefoil; radiation warning symbol [Add to Longdo]
放射能標識[ほうしゃのうひょうしき, houshanouhyoushiki] (n) radiation warning sign; trefoil; radiation warning symbol [Add to Longdo]
縫い箔[ぬいはく, nuihaku] (n) embroidery and foil or gilt [Add to Longdo]
房藻[ふさも;フサモ, fusamo ; fusamo] (n) (uk) whorl-leaf water milfoil (Myriophyllum verticillatum) [Add to Longdo]
領収書の控え[りょうしゅうしょのひかえ, ryoushuushonohikae] (n) counterfoil of a receipt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top