ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fog

F AA1 G   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fog-, *fog*
English-Thai: Longdo Dictionary
fog(n) หมอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fog(n) หมอก, See also: หมอกควัน, Syn. mist, haze
fog(vt) ทำให้เป็นฝ้ามัว, See also: ปกคลุมไปด้วยหมอก
fog(n) ความสับสน, See also: ความงงงัน, ความมืดมน, Syn. daze, stupor, obfuscation, Ant. clarity
fog(vt) ทำให้งงงวย, See also: ทำให้มึนงง, Syn. daze, befuddle
fog(vt) ทำให้คลุมเครือ, See also: ทำให้สับสน, Syn. obfuscate, blur, darken, Ant. clarify
fog(vi) คลุมเครือ, See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน, Ant. clear
foggy(adj) มีหมอกมาก, See also: เต็มไปด้วยหมอก, มัวๆ, สลัว, Syn. misty, dim, hazy, Ant. clear
fogbank(n) ชั้นของหมอกที่มองจากระยะไกล
fogbound(adj) ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะหมอกลงหนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy, Ant. clear
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
defog(ดิฟอก') {defogged,defogging,defogs} vt. เอาหมอกออก,เอาคราบความชื้นออก
old fogeyn. คนหัวโบราณ.
old fogyn. คนหัวโบราณ.
pettifog(เพท'ทะฟอก) vi. โต้เถียงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เป็นหมอความเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ใช้เล่ห์เหลี่ยมของทนายความ,โยเย,เล่นลิ้น, See also: pettifogger n. pettifoggery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
fog(vt) ทำให้เป็นหมอก,ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fog lampไฟตัดหมอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fogหมอก, Example: เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Fogหมอก [อุตุนิยมวิทยา]
Fog bankหมอกเป็นปื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Fog dispersal - Fog dissipationการกำจัดหมอก - การสลายตัวของหมอก [อุตุนิยมวิทยา]
Fog patchหมอกเป็นหย่อม [อุตุนิยมวิทยา]
Foggingการพ่นหมอกควันเคมี [การแพทย์]
Fogsหมอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fogAs the sun rose, the fog disappeared.
fogA thick fog delayed our flight.
fogBefore long, the ghost disappeared into a thick fog.
fogDue to the fog, traffic is temporarily suspended.
fogFog was a familiar sight in London.
fogI can't see the road signs in this fog.
fogI caught cold from exposure to the night fog.
fogI could see nothing but fog.
fogI hope the fog will go away soon.
fogIn addition to a thick fog, there was a heavy swell.
fogIt is dangerous to fly in this heavy fog!
fogIt is especially foggy today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอก(n) fog, Example: ในหน้าหนาว บริเวณหมู่บ้านจะมีหมอกบางๆ เป็นบางแห่ง, Thai Definition: ละอองขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ ลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอก[møk] (n) EN: fog ; haze ; mist  FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOG F AA1 G
FOG F AO1 G
FOGG F AA1 G
FOGS F AO1 G Z
FOGY F OW1 G IY0
FOGT F AA1 G T
FOGGY F AA1 G IY0
FOGEL F OW1 G AH0 L
FOGAL F OW1 JH AH0 L
FOGLE F OW1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fog (v) fˈɒg (f o1 g)
fogs (v) fˈɒgz (f o1 g z)
fogey (n) fˈougiː (f ou1 g ii)
foggy (j) fˈɒgiː (f o1 g ii)
Foggia (n) fˈɒʤɪəʳ (f o1 jh i@)
fogeys (n) fˈougɪz (f ou1 g i z)
fogged (v) fˈɒgd (f o1 g d)
fogbank (n) fˈɒgbæŋk (f o1 g b a ng k)
foggier (j) fˈɒgɪəʳr (f o1 g i@ r)
fogging (v) fˈɒgɪŋ (f o1 g i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ㄨˋ, / ] fog; mist, #4,021 [Add to Longdo]
雾气[wù qì, ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] fog; mist; vapor, #20,664 [Add to Longdo]
佛冈[Fó gāng, ㄈㄛˊ ㄍㄤ, / ] Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong, #96,428 [Add to Longdo]
雾茫茫[wù máng máng, ㄨˋ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, / ] foggy, #100,767 [Add to Longdo]
佛冈县[Fó gāng xiàn, ㄈㄛˊ ㄍㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong, #168,557 [Add to Longdo]
糢糊[mó hú, ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ, ] foggy; murky; vague [Add to Longdo]
雾锁申城[wù suǒ shēn chéng, ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄔㄥˊ, / ] fog-bound city [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebellampe {f}; Nebelscheinwerfer {m}fog lamp; fog light [Add to Longdo]
Nebelsignal {n}fog signal [Add to Longdo]
(dicker) Nebel | bei Nebelfog | in fog [Add to Longdo]
Nebelbank {f}fog bank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじん[ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey [Add to Longdo]
インフォグラフィック[infogurafikku] (n) infographic [Add to Longdo]
デフォッガー[defogga-] (n) defogger [Add to Longdo]
フォグ[fogu] (n) fog [Add to Longdo]
フォグランプ[foguranpu] (n) fog lamp [Add to Longdo]
フォゲットミーノット[fogettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
フォッグライト[fogguraito] (n) fog light [Add to Longdo]
フォッグランプ[fogguranpu] (n) fog lamp [Add to Longdo]
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing [Add to Longdo]
雲霧[うんむ, unmu] (n) clouds and fog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fog
   n 1: droplets of water vapor suspended in the air near the
      ground
   2: an atmosphere in which visibility is reduced because of a
     cloud of some substance [syn: {fog}, {fogginess}, {murk},
     {murkiness}]
   3: confusion characterized by lack of clarity [syn: {daze},
     {fog}, {haze}]
   v 1: make less visible or unclear; "The stars are obscured by
      the clouds"; "the big elm tree obscures our view of the
      valley" [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate},
      {haze over}, {fog}, {cloud}, {mist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top