ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foamy

F OW1 M IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foamy-, *foamy*
English-Thai: Nontri Dictionary
foamy(adj) เต็มไปด้วยฟอง,เป็นฟอง,คล้ายฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foamyแผ่นฟองมันๆ,ลักษณะคล้ายเป็นฟอง [การแพทย์]
Foamy Appearanceคล้ายกับเป็นฟองสบู่ [การแพทย์]
Foamy Cellsเซลล์กินไขมัน [การแพทย์]
Foamy Dischargeขี้ตาเป็นฟองๆ [การแพทย์]
Foamy Materialสิ่งที่มีลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOAMY F OW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foamy (j) fˈoumiː (f ou1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schaumig; schäumend {adj} | schaumiger; schäumender | am schäumendsten; am schaumigstenfoamy | more foamy; foamier | most foamy; foamiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foamy
   adj 1: producing or covered with lathery sweat or saliva from
       exhaustion or disease; "the rabid animal's frothing
       mouth" [syn: {foaming}, {foamy}, {frothing}]
   2: emitting or filled with bubbles as from carbonation or
     fermentation; "bubbling champagne"; "foamy (or frothy) beer"
     [syn: {bubbling}, {bubbly}, {foaming}, {foamy}, {frothy},
     {effervescing}, {spumy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top